Nematote paveikslėlių? Spauskite čia.

Gerb. {$firstname}, 

Norime kartu su Jumis pasidžiaugti, kad Laisvos visuomenės institutas kartu su kitomis šeimų interesams atstovaujančiomis organizacijomis (Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Šeimos institutu, Lietuvos tėvų forumu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu, Jaunimo sambūriu „Pro Patria“ ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija) nuo š. m. rugsėjo mėnesio ėmėsi vykdyti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) institucinio stiprinimo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“.

Viena iš reikšmingų projekto veiklų – advokacijos (nacionaliniu bei savivaldybių lygiu) mokymai, skirti būtent šeimoms atstovaujančių ir su šeimomis dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Artimiausi visos dienos (8 val.) mokymai apie NVO ADVOKACIJĄ SAVIVALDOS LYGIU įvyks jau kitą savaitę – spalio 20 d., šeštadienį, viešbutyje „Best Baltic Kaunas“ (A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas). Kadangi dalyvių skaičius ribotas, dalyvauti mokymuose galima tik užsiregistravus. Registracija į mokymus vyksta iki spalio 18 d.

Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas, jų dalyvius vaišinsime kava ir pietumis.

​​​​​​​Mokymų lektorė: doc. dr. Ramunė Jurkuvienė, turinti ne tik ilgametę darbo NVO ir Kauno savivaldybės šeimos taryboje, bet ir seminarų bei paskaitų skaitymo patirtį.


KODĖL ADVOKACIJA?

Pilietinės visuomenės vaidmenį priimant šeimos politikos sprendimus tyrinėjantys mokslininkai teigia, kad aktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas aktualizuoja šeimos politikos klausimus. Didesnis pilietiškumas ir politiškai stipresnės NVO gali turėti daug didesnės reikšmės šeimos politikos formavimui: priimami kokybiškesni teisės aktai ir geresni sprendimai, šeimos politika yra nuoseklesnė.

D
augelio struktūrinių pokyčių politikoje ir valstybės bei savivaldybių institucijų veiklų praktikoje galima pasiekti tik efektyvios advokacijos dėka. Tikime, kad siekdamos reikšmingų pokyčių, galinčių turėti teigiamą poveikį šeimoms, NVO privalo gilinti savo gebėjimus komunikuoti problemas ir poreikius bei daryti įtaką priimamiems sprendimams atstovaujamoje srityje.

Čia galite rasti daugiau informacijos ir užsiregistruoti į mokymus

Tikime, kad mokymai apie NVO advokaciją savivaldybių lygiu bus puikus pastiprinimas Jūsų NVO ir kviečiame šiuo kvietimu dalintis su tais, kuriems ši informacija būtų aktuali.

Laukiame Jūsų Kaune spalio 20 d.!


Linkėjimai

Laisvos visuomenės instituto komanda

Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškio, spauskite čia