Cannot see pictures in this email? Click here
Ryškiausi LVI darbai 2019 metais

Pasibaigę metai Laisvos visuomenės institutui buvo išties darbingi. Daugiausiai LVI ir dalies kitų šeimų organizacijų dėmesio pareikalavo vaiko teisių apsaugos tema, tačiau veiklų nestigo ir kitose srityse. Kviečiame prisiminti praėjusių metų aktualijas ir pagrindinius mūsų darbus:
 • Vaiko teisių apsauga – 2019 m. pradžioje buvo priimtos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, o metus pabaigėme su naujuoju Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašu.
 • Prezidento rinkimai – neabejotinai vienu pagrindinių politinių įvykių Lietuvoje pernai buvo prezidento rinkimai. Prieš juos parengėme kandidatų į prezidento postą pozicijų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalgą.
 • Akcija „Renkuosi gyvybę“ – po kelių metų pertraukos vėl degėme žvakutes už negimusius kūdikius ir skleidėme žinią, kad krizę nėštumo metu išgyvenančios moterys nusipelno pagalbos, kuri leistų išties laisvai pasirinkti.
 • Iniciatyvų grupė „Kiekviena nauja gyvybė yra svarbi!“ – kartu su maždaug dvidešimčia organizacijų susibūrėme tęstinei veiklai: vykdysime šviečiamąsias, teisėkūros ir pagalbos iniciatyvas, skirtas žmogaus gyvybės, motinystės ir tėvystės apsaugai.
 • Kitos aktualijos: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijos išplėtimas, vaikų ugdymas namuose, kandidatų į EP manifestas, projektas „Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019“ ir t. t.

2019-ieji – dar vieni pokyčių gausūs metai vaiko teisių apsaugos srityje

2017 m. įgyvendinta skubota vaiko teisių reforma taisoma iki šiol. Ne išimtis ir praeiti metai.

Sausio–vasario mėnesiais Seime svarstyti keli Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) pataisų projektai. Juose buvo nemažai nuostatų, kurios patobulintų įstatymo veikimą, ištaisytų dar per įstatymo priėmimo skubą paliktus nesusipratimus, padarytų teisinį reguliavimą proporcingesnį ir nuoseklesnį. Vis dėlto jungiant daugiau kosmetines Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) pataisas su pataisomis, kurias rengiant prisidėjo šeimas atstovaujančios organizacijos, psichologai, teisininkai bei socialinio darbo ekspertai ir kurios siekė esminio pokyčio – garantuoti, kad tokia drastiška priemonė kaip vaiko paėmimas iš šeimos būtų taikoma tik kraštutiniais ir įstatyme tiksliai įvardintais atvejais – gavosi nei šis nei tas.

Dėl to bendradarbiaudami su Seimo nariu visuomenininkai jungtiniam projektui parengė pasiūlymus, kuriais dar kartą pabandė taisyti situaciją.

LVI taip pat inicijavo ir Seimui bei kitoms institucijoms įteikė peticijąSTOP tarnybų smurtui prieš vaiką ir šeimą“, kurią pasirašė apie 28 tūkst. žmonių.

Kai kurie Seimo nariai bandė nedalyvaudami balsavime sugriauti kvorumą ir taip pasiekti, kad balsavimas neįvyktų, tačiau balandžio 11 d., nors labai sunkiai, bet VTAPĮ pataisos, nustatančios svarbias garantijas šeimoms, atsakomybę piktnaudžiaujantiems pareigūnams ir įvedančios reikšmingos žalos sveikatai kriterijų vaiko paėmimui, buvo priimtos. Dar kartą dėkojame tai padariusiems Seimo nariams.

Griausmingai pradėjusi metus vaiko teisių apsaugos tema taip pat juos ir pabaigė.

Paskutinėmis metų dienomis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtintas naujas Vaiko teisių situacijos vertinimo aprašas (toliau – Aprašas), jis įsigaliojo š. m. sausio 1 d. Šis dokumentas taip pat pareikalavo didžiulio mūsų ekspertų dėmesio, kadangi būtent juo vadovaujantis yra atliekamas vaiko situacijos vertinimas ir sprendžiama dėl vaiko apsaugos priemonių taikymo. Aprašu įgyvendinamos pavasarį priimtos VTAPĮ pataisos. Džiaugiamės, kad Aprašas buvo pakoreguotas atsižvelgiant į LVI siūlymus, tačiau be palankių pokyčių jame liko ir svarbių problemų. Trumpai pristatome Aprašo nuostatas:

 • įgyvendinama pataisų nuostata, kad vaiko paėmimas iš šeimos būtų kraštutinė vaiko teisių apsaugos priemonė, galima išnaudojus visas kitas įmanomas priemones, siekiant apsaugoti vaiką šeimoje;

 • kaip ministerijai siūlė LVI, atsisakoma „paukščiavimo“ principu paremto vaiko situacijos vertinimo, taip ženkliai sutrumpinant procedūrą. Vaiko teisių specialistas į anketą turės įrašyti tik tuos rizikos veiksnius, kurie pasireiškia individualiu atveju;

 • lyginant su anksčiau galiojusia grėsmės vaikui lygio nustatymo anketa, rizikos veiksnių sąrašas trumpesnis, paprastesnis ir logiškesnis, sudarantis galimybę taikyti „sveiko proto“ kriterijų;

 • vaiko teisių apsaugos specialistui numatoma pareiga identifikuoti ir apsaugos veiksnius, kurie gali padėti spręsti vaiko situaciją. Deja, Aprašas nenumato apsaugos veiksnių sąrašo;

 • pagrindinė Aprašo problema yra ta, kad jis plečiamai aiškina vaiko apsaugos poreikio taikymo atvejus. Skirtingai nei pakeistas įstatymas, sprendžiant dėl vaiko apsaugos poreikio Aprašas reikšmingos žalos vaiko sveikatai, pavojaus ar grėsmės jo gyvybei kriterijų laiko ne privalomu, o tik alternatyviu. Visgi nepaisant šios Aprašo nuostatos, įstatymo neatitinkantis vaiko paėmimas (kai nėra reikšmingos žalos sveikatai ar grėsmės gyvybei pavojaus) būtų neteisėtas – ministro patvirtinti teisės aktai negali pakeisti įstatymo normų.

Kviečiame skaityti visą teisininko Ramūno Aušrotą parengtą Aprašo vertinimą

Šeimos ir gyvybės klausimai – kokios buvo kandidatų į prezidentus nuostatos?

Informacija apie kandidato balsavimus aktualiais klausimais rinkėjo apsisprendimui yra itin svarbi, todėl prieš prezidento rinkimus LVI parengė kandidatų pozicijų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalgą.

Įvertinti kandidatų į prezidentus pozicijas žmogaus gyvybės apsaugos ir šeimos stiprinimo politikos srityse nebuvo lengva, nes reikšminga kandidatų dalis arba nebuvo buvę parlamentarais, arba bent jau nėra šios kadencijos Seimo nariais.

Pasak apžvalgos, iš apklausose pirmaujančių kandidatų liberaliausią laikyseną užėmė Ingrida Šimonytė, dabartinis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda laikėsi konservatyviau, o Saulius Skvernelis įvertintas kaip tvirtos nuomonės šeimos klausimu neturintis, persigalvoti linkęs kandidatas. Kviečiame prisiminti.


Uždegėme žvakeles dėl aborto negimusiems vaikams atminti

Spalio 30 d. vyko akcija „Renkuosi gyvybę“. Ja siekėme prisiminti visus dėl nutraukto nėštumo negimusius kūdikius (2018 m. dėl dirbtinio aborto netekome 3 590 vaikų) bei skleisti žinią, kad kiekviena kūdikio besilaukianti mama turi teisę sulaukti pagalbos.

My sample textRenginio metu vilniečiai ir miesto svečiai iš tūkstančių žvakelių Vilniaus Katedros aikštėje sudėliojo kūdikio, apkabinto mamos ir tėčio rankų, atvaizdą.

Labai džiaugiamės, kad akcijoje apsilankė pirmoji Lietuvos ponia Diana Nausėdienė. „Bendruomenės susitelkimas palaikyti gyvybę yra labai svarbus. Jeigu mes norime įgalinti moteris, mes turime įgalinti ją pasirinkimui. Mes turime suteikti jai įvairiausias alternatyvas, ir tik tada atsiras tikroji moters laisvė rinktis [...] Tas apsisprendimas tikrai yra žmogiškąja prasme nepaprastai sudėtingas, moteris neturi atsidurti viena prieš šitą klausimą. Šalia turi stovėti bendruomenė, visuomenė, ir bet kuris žmogus galintis padėti turi atsirasti šalia“, – teigė D. Nausėdienė. 

Organizacijos susibūrė iniciatyvoms „Kiekviena nauja gyvybė yra svarbi!“

Akcija „Renkuosi gyvybę“ buvo pirmasis viešas žingsnis buriantis kompleksinei ir tęstinei iniciatyvų grupei „Kiekviena nauja gyvybė yra svarbi!“. Apie dvidešimt bendraminčių organizacijų susibūrė draugėn, kad viena kitą palaikydamos vykdytų:
 • pagalbos iniciatyvas, kurių tikslas suteikti kompleksinę (psichologinę, socialinę, medicininę, materialinę, teisinę ir kt.) pagalbą moterims ir šeimoms, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, persileidimą, nėštumo nutraukimą ar kūdikio netektį;
 • šviečiamąsias iniciatyvas, kuriomis siekiama didesnės visuomenės pagarbos negimusiai gyvybei, motinystei ir tėvystei;
 • teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama teisėje įtvirtinti nuostatas, išreiškiančias pagarbą negimusiai gyvybei ir motinystei, tėvystei. Pavyzdžiui, numatyti pareigą dėl aborto besikreipiančiai moteriai suteikti objektyvią informaciją apie nėštumo nutraukimo fizinę ir psichinę žalą; laukimo periodą nuo kreipimosi dėl aborto iki jo atlikimo nustatymas; galimybę tėčiui dalyvauti sprendime dėl nėštumo nutraukimo ir kita.
Galime pasidžiaugti, kad parlamentarai reaguoja į LVI iniciatyvas ir visuomenės susirūpinimą. Seimo narių grupė registravo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo keitimo projektą, kuriuo siūloma įtvirtinti integruotos kompleksinės pagalbos krizinio nėštumo metu modelį ir užtikrinti finansavimą iš valstybės biudžeto.

Kitos aktualijos nuo vaikų ugdymo namuose iki bendrojo gėrio 

Trumpai prisiminkime kitas praeitų metų aktualijas, prie kurių prisidėjome.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba siekia tapti valstybe valstybėje. Užregistruota nauja Lygių galimybių įstatymo redakcija, kuri sukurtų perteklinį visuomenės (įskaitant šeimą ir privatų gyvenimą) kontrolės mechanizmą. Pačios Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos rengtame įstatymo projekte siūloma įtvirtinti visišką Tarnybos veikimo autonomiją, galimybę pačiai Tarnybai apsibrėžti savo veiklos tikslus ir funkcijas, o taip pat savo iniciatyva iškelti bylas visuomeninėms organizacijoms, bendrijoms, politinėms partijoms, politinėms organizacijoms ar asociacijoms. Rugsėjo mėnesį Seimas šiam projektui pritarė po pateikimo. Šiuo metu projektui yra pateiktas pasiūlymas siaurinti nepagrįstai išplėstą Tarnybos kompetenciją ir reglamentuoti šios Seimui atskaitingos institucijos veikimo mechanizmą taip, kad jis būtų proporcingas.

Įteisintas vaikų ugdymas namuose. Po netrumpų diskusijų ir netgi neigiamos Vyriausybės išvados gruodžio pradžioje Seimas visgi įteisino vaikų ugdymą namuose. Tėvų teisė parinkti savo vaikams ugdymosi formą kyla iš Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 1 papildomo protokolo, nustatančio dvi teises: vaikų teisę į mokslą (ir, atitinkamai, valstybės pareigą tai garantuoti) bei tėvų teisę parinkti savo vaikams švietimą ir mokymą pagal savo religinius ir filosofinius įsitikinimus (ir valstybės pareigą šią tėvų teisę gerbti). Tad jei tėvai mano, kad tokia mokymo forma yra jų vaikams reikalinga ir naudinga, ir visuomenėje dėl to yra sutariama (įstatymo lygmeniu), valstybė privalo sudaryti galimybę ja pasinaudoti netaikydama tam neproporcingų apribojimų.

Kandidatai į Europos Parlamentą įsipareigojo remti šeimai palankią politiką. 2019 m. vyko ne tik Lietuvos prezidento, bet ir Europos Parlamento narių rinkimai. Prieš juos šešiasdešimt vienas kandidatas iš Lietuvos pasirašė manifestą, kuriuo įsipareigojo remti šeimai palankią politiką, jei būtų išrinktas į Europos Parlamentą.

Vyko projektas „Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019“. Projektą LVI vykdė kartu su kitomis organizacijomis. Projekto ilgalaikis tikslas buvo sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Projekto metu LVI šeimų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovams surengė trejus mokymus: Žmogaus teisių atstovavimo gebėjimų stiprinimas, NVO atstovavimas nacionaliniu lygiu, Derybinių viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymas instituciniame atstovavime.

Įvyko Gyvybės apdovanojimai 2019. Apdovanojimai skirti pagerbti prie gyvybės puoselėjimo labiausiai prisidėjusius asmenis, šeimas, šeimynas, organizacijas bei iniciatyvas. Didžiuojamės, kad 2019 m. apdovanojimą „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“ pelnė LVI direktorė Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Apdovanojimą Kristina pelnė už profesionalų darbą ugdant visuomenę ir aktyviai dalyvaujant gyvybės ir šeimos politikos kūrime.

Pamąstymai apie bendrąjį gėrį. Teisinės turbulencijos LVI komandai neleidžia bendrojo gėrio temai skirti tiek dėmesio, kiek norėtume, todėl tik dar labiau norime pasidžiaugti tam atrastomis progomis. Kviečiame skaityti Vyganto Malinausko ir Ramūno Aušroto tekstus šia tema.

Kiekvieni metai yra gausūs savo dovanomis ir iššūkiais. Ne išimtis buvo ir 2019-ieji. Praleidome juos aktyviai. Norime jums padėkoti už visokeriopą palaikymą šiame kelyje ir pakviesti būti su mumis ir šiemet. Neabejojame, jog rinkimų metai atneš daug naujų iššūkių. Būsime budrūs ir dėsime visas pastangas, kad jūs būtumėte laiku informuoti apie visuomenės dėmesio reikalaujančius klausimus, o prigimtinis žmogaus orumas, pamatinės jo teisės ir laisvės būtų ginamos teisiniame, visuomeniniame ir politiniame šalies gyvenime.
​​​​​​​

Linkėjimai
Laisvos visuomenės instituto komanda


Unsubscribe