Nematote paveikslėlių? Spauskite čia.

Gerb. {$firstname}, 

Laisvos visuomenės instituto naujienlaiškis


Norime pasidžiaugti, kad ketvirtadienį Seimas atmetė liberalų teiktą Partnerystės projektą, kuris dviejų tos pačios lyties asmenų poras būtų prilyginęs prigimtinei vyro ir moters šeimai. Dėkojame Seimo nariams, kurie balsavo "PRIEŠ" ir kviečiame susipažinti su individualiais balsavimo rezultatais ("susilaikymas" taip pat buvo skaičiuojamas kaip balsas "PRIEŠ").


Pagrindinės problemos, dėl kurių Partnerystės projektas turėjo būti atmestas:

  1. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją partnerystė yra šeimos teisinius santykius įtvirtinantis institutas (partneriai yra laikomi šeimos nariais). Todėl priėmus šį projektą, valstybė suteiktų tos pačios lyties asmenų sąjungai vienodą statusą kaip ir vyro bei moters santuokai. Kitais žodžiais tariant, Projekto iniciatoriai siekė apeiti Konstitucijos 38 str. 3 d. nuostatą, kad „Santuoka yra sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“, taip iškraipant Konstitucinę šeimos sampratą ir atveriant kelią tos pačios lyties asmenų šeimų įteisinimui.
  2. Įstatymo projektas siūlė numatyti, jog partneris, kuris nėra biologinis vaiko tėvas, įgautų lygias teises į valdžią vaikui, kaip ir biologinis tėtis ar mama. Tai pažeistų biologinių vaiko tėvų teises, nes jos negali būti perleidžiamos kitiems asmenims.
  3. Iš šeimos sampratos pašalinus lyčių skirtingumo ir papildomumo kriterijų, prasmės netektų vyro ir moters santuokai keliamas monogamijos principas. Abu šie principai yra neatsiejamai susiję, nes kyla iš elementaraus fakto, kad kiekvienas vaikas turi vieną tėtį ir vieną mamą. Kitų valstybių pavyzdžiai rodo, kad įteisinus tos pačios lyties santuokas, kyla iniciatyvos šeimos statusą pripažinti poligaminėms sąjungoms, poliamorijai ir panašioms bendro gyvenimo formoms.
  4. Įteisinus homoseksualias šeimas, stipriai nukenčia įsitikinimų, sąžinės, religijos ir žodžio laisvės. Pvz., Kanadoje šios pasekmės jaučiamos jau dešimtmetį, o praėjusią savaitę šioje šalyje buvo leista paimti vaikus iš tėvų, kurie nepritaria LGBT ideologijai.


Primename, kad gegužės 30 d. Seimas po pateikimo pritarė prigimtinę šeimą saugančiam Susitarimo dėl bendrojo gyvenimo projektui. Susitarimas dėl bendro gyvenimo kartu gyvenantiems asmenims padėtų išspręsti daugelį praktinių problemų (turto dalybų skyrybų atveju, paveldėjimo, informacijos ligos atveju ir kt.), nesuteikdamas jiems šeimos statuso.


Visuomeninės organizacijos reikalauja neratifikuoti Stambulo konvencijos

Didelė grupė visuomeninių organizacijų kreipėsi į Prezidentę, Seimą ir Vyriausybės narius ragindamos neratifikuoti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos (Stambulo konvencijos), nes tai atneštų Lietuvos valstybei daugiau žalos negu naudos. Kreipimosi autorių nuomone, prisidengiant kilnia kovos su smurtu prieš moteris idėja, į Lietuvos teisinę sistemą siekiama integruoti genderizmo ideologiją, kuri neigia biologinius lyčių skirtumus. Be to, Stambulo Konvencijoje numatyta prievolė mokyklose diegti mokymą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis (tai gali apimti homoseksualumą, transeksualumą bei su tuo susijusias praktikas) prieštarauja LR Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtintai prigimtinei tėvų ar globėjų teisei nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu, doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Visuomeninės organizacijos savo kreipimesi pritaria, kad smurtas prieš moteris yra reali ir didelė Lietuvos problema, tačiau LVI atlikta teisinė analizė rodo, kad konvencijoje numatomos teisinės priemonės tik persidengs su jau galiojančiais smurto prevencijos įstatymais ir neįneš naujų teisinių instrumentų kovai su smurtu. Organizacijų teigimu, kokybiškai kovai su smurtu prieš moteris ir artimoje aplinkoje Lietuvai trūksta ne konvencijos, bet efektyvaus administravimo ir konkrečių valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmų įgyvendinant Lietuvos teisėje jau egzistuojančias priemones.

Kreipimąsi pasirašė: NVO vaikams konfederacija (atstovaujanti 86 nevyriausybines organizacijas), Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (atstovauja 33 nevyriausybines organizacijas), Lietuvos šeimos centras (atstovaujantis 54 regioninius šeimos centrus), Laisvos visuomenės institutas, Santuokos ir šeimos studijų centras (VDU), Lietuvos tėvų forumas, Vakarų Lietuvos tėvų forumas, Šeimos institutas, Ateitininkų federacija, Daugiavaikių šeimų asociacija „MES“, Pasaulio gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę“ ir kitos.

Latvijos Teisingumo ministerijos ekspertai patarė valstybei nepasirašyti Stambulo konvencijos. Išvadoje nurodoma, kad Konvencijos nuostatos vyrų atžvilgiu gali būti diskriminacinės. „Preambulėje aiškiai parašyta, kad Latvijos tauta reiškia pagarbą ir dėkingumą kovoje už nepriklausomybę žuvusioms aukoms… Todėl Latvija negali sutikti su Konvencijos pozicija, kad latviai vyrai engė, diskriminavo šalies moteris ir darė neigiamą įtaką jų socialiniam vystymuisi“, – teigia Latvijos Teisingumo ministerijos samdomi ekspertai.Iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai" atstovai VRK įteikė apie 50 tūkst. piliečių parašų

Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti (MUM, DAD & KIDS) atstovai Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) įteikė apie 50 tūkst. Lietuvoje surinktų parašų, remiančių siūlymą ES teisėje įtvirtinti sąvokas: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pagal iniciatyvos siūlomus apibrėžimus ne tik sutuoktiniai ir jų vaikai, bet ir vieniša mama, auginanti vaiką, ar išsiskyrę tėvai savo vaiko atžvilgiu, ar likę našlaičiais broliai ir seserys būtų laikomi šeima.

Visoje Europoje iniciatyva “MUM, DAD & KIDS” surinko apie milijoną europiečių parašų. Tam, kad ES institucijos nagrinėtų iniciatyvą, būtina surinkti bent 1 mln. ES piliečių parašų iš nemažiau kaip 7 valstybių narių. Kiekvienoje iš 7 valstybių narių iniciatyvą pasirašyti turi tam tikras minimalus piliečių skaičius. 8250 balsai turėjo būti iš Lietuvos, taigi Lietuva viršijo šį reikalavimą bent 5 kartus. Daugiau nei minimalų skaičių parašų surinko 14 iniciatyvoje “MUM, DAD & KIDS” dalyvavusių ES valstybių narių, pvz. Vokietija, Kroatija, Suomija, Prancūzija, Lenkija, Rumunija, Slovakija.

Jei iniciatyva pasiseks ir ES reglamente bus įtvirtinti siūlomi apibrėžimai, juos bus privaloma taikyti ES kompetencijos ribose, kai  ES teisės aktuose daroma nuoroda į santuoką. Santuokos susiejimas su moters ir vyro sąjunga būtų naudingas toms ES valstybėms narėms, kurios (kaip ir Lietuva) nėra įteisinusios homoseksualių santuokų, nes apsaugotų jas nuo politinio spaudimo tai padaryti. Tuo tarpu tokia norma beveik neturėtų įtakos tų valstybių narių teisės sistemoms, kurios yra jau įteisinusios homoseksualų santuokas: jų nacionalinėje teisėje liktų galioti šiuo metu esančios normos.

Iniciatyvos siekis santuoką apriboti tik vyro ir moters sąjunga nėra diskriminacinis. Pasak EŽTT praktikos (byla Chapin ir Charpentier prieš Prancūziją) tai, kad valstybėje suteikiama teisė sudaryti santuoką tik vyrui ir moteriai, nediskriminuoja homoseksualių asmenų ir nepažeidžia jų teisės į privatų gyvenimą.
Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškio, spauskite čia