͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Eindhoven riskeert dat gehandicapten onterechte parkeerboetes krijgen

Als Eindhoven later dit jaar overstapt op minder arbeidsintensieve parkeercontroles neemt de gemeente voor lief dat gehandicapten onterecht boetes krijgen. De gemeente heeft dat erkend na vragen van een bedrijf dat interesse toont om de parkeercontroles te gaan uitvoeren. (Bron: ED, 27-3-2024).

Lees meer...

Nieuwsbrief Ieder(in) -
maart 2024

Bekijk hier de nieuwsberichten uit de nieuwsbrief van Ieder(in), maart 2024.

DOCU-ALERT 578

30/ 31 maart 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Minister: nu geen reden om budget langdurige zorg aan te passen
  Dat schrijft minister Helder in een reactie op een advies van de NZa. Zij vindt
  de onzekerheden die door de NZa zijn genoemd, geen reden om op dit moment
  het Wlz-budget voor de langdurige zorg aan te passen. Meer over dit onderwerp
  in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden.
 • Jaarverantwoording voor kleine aanbieders versimpeld
  Dat besloot de Tweede Kamer afgelopen week bij de behandeling van de
  Verzamelwet VWS 2023. Zie voor die versimpeling deze berichten van Skipr (link)
  en de Tweede Kamer (link).
 • Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg toegankelijk gemaakt
  voor een breed publiek
  (2)
  Toegevoegd: reactie van Ieder(in) en rapportage van congres over de agenda

Recent stuurde minister Helder een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg. Die voortgangsrapportage besteedt onder andere aandacht aan complexe zorg, gespecialiseerde cliëntondersteuning en intensieve mantelzorg. Klik hier voor de begeleidende brief van de minister en hier voor de
voortgangsrapportage. Bij de brief zitten nog diverse onderzoeksrapporten(link). Klik voor de reactie van Ieder(in) (hier). Afgelopen week was er ook een congres over de Toekomstagenda. Zie voor een terugblik deze berichten van VGN (link)
en Kennisplein Gehandicaptensector (link).Wmo / Jeugdwet / PGB

 • Handreiking voor transparante en toereikende tarieven pgb gepubliceerd (2) Toegevoegd: reactie van Per Saldo
  Deze handreiking moet leiden tot meer transparante en toereikende pgb-tarieven
  bij gemeenten en tot minder variatie tussen gemeenten. De handreiking is bedoeld
  voor gemeenten en opgesteld in overleg met VNG, VWS en Per Saldo.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VNG); de handreiking zelf is hier te vinden.
  Zie voor de reactie van Per Saldo hier (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

 • Debat over de gesloten jeugdzorg in de Tweede Kamer
  Afgelopen week debatteerde staatssecretaris van Ooijen met de Tweede Kamer
  over de gesloten jeugdzorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde hij de Kamer
  nog zijn reactie (link) op enkele rapporten over de gesloten jeugdzorg. Ook de
  Kinderombudsman stuurde nog een reactie. Zie daarvoor dit bericht (bron Skipr).
  Zie voor een kort verslag van het debat hier (bron: Tweede Kamer).

VN-verdrag Handicap

 • Antwoorden op vragen over implementatie VN-verdrag Handicap
  In februari 2024 stuurde het kabinet de ‘Nationale strategie rond de positie
  van mensen met een beperking’ naar de Tweede Kamer. In die strategie beschrijft
  het kabinet hoe ze het VN-verdrag Handicap wil invoeren. Over die nationale strategie voert het kabinet schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Afgelopen week beantwoorde (link) minister Helder de vragen die daarover door de Kamer
  zijn gesteld.
  (PM Zie voor de Nationale strategie hier en voor de begeleidende brief
  van minister Helder van februari 2024 hier)

Divers

 • Nieuw magazine over inzet ervaringsdeskundigen bij onderzoek
  Dat on-line magazine is gemaakt door Academische Werkplaats Leven met een
  verstandelijke beperking in Tilburg. Meer over dit Magazine in dit bericht (bron: VGN).
 • Eenvoudige uitleg over digitaal bankieren
  Die is gemaakt door Steffie. Meer daarover in dit bericht (bron: Steffie).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar onderstaand mailadres.
We schrappen u dan van de verzendlijst.

Copyright © 2024 Platform VG Zuidoost Brabant, alle rechten voorbehouden.

Correspondentieadres:
Platform VG Zuidoost Brabant
p/a Kuijperbergstraat 31
5628 DJ Eindhoven
[email protected]

Telefonisch bereikbaar op:
maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06-23304218

Je ontvangt deze email omdat je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net