͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

DOCU-ALERT 574

2 maart 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz  Zorgorganisaties ontwikkelen onvoorwaardelijke zorg voor mensen met lvb
  Om doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en agressief gedrag te voorkomen, werken ASVZ, Trajectum en Pluryn samen. Met de lancering van Pro Monitor willen deze zorgorganisaties onvoorwaardelijke zorg bieden. Meer over de werkwijze en over de Pro Monitor in deze berichten van Skipr (link) en Kennisplein Gehandicaptensector (link).
  • VNG: Gemeenten, blijf Wlz-hulpmiddel vergoeden

  Mensen met een Wlz-indicatie hoeven in principe geen beroep te doen op de Wmo 2015. Maar negen jaar na de invoering van beide wetten gebeurt dat nog steeds wel.Twee rechtbanken oordeelden dat gemeenten in principe bepaalde hulpmiddelen niet hoeven te vergoeden. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert haar leden om dat toch te doen. Zie voor meer toelichting deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
  • Flexwonen bij de Prinsenstichting

  Meer toelichting over het idee van Flexwonen in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector).
  • Inspectie beëindigt last onder dwangsom Beter Leven Zorg in Molenschot

  Die last was opgelegd omdat de zorg op de locatie niet voldeed aan een aantal kwaliteitseisen. De Inspectie heeft deze last nu beëindigd omdat de instelling de kwaliteit aan het verbeteren is. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

  • Onvoldoende passende hulp in gesloten jeugdzorg
  De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) is daarover ongerust. Zo blijkt uit een recent rapport. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het rapport.

Wmo

  • Lessen uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023
  Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van cliënten met de Wmo. De uitkomsten daarvan worden ieder jaar geanalyseerd en samengevat in de Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo. Deze week stuurde staatsecretaris Van Ooijen deze rapportage (link) over 2022 met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.

Wet zorg en dwang (Wzd) 

 • VGN doet eigen voorstellen om de Wzd fundamenteel te wijzigen
  Eerder bleek uit evaluatie dat de Wzd niet helder genoeg was om in de praktijk bruikbaar te zijn. Veldpartijen en VWS hebben vervolgens afspraken gemaakt over aanpassingen in de uitvoering, vooruitlopend op een ingrijpender wijziging van de wet. Die afspraken zijn eind vorig jaar door betrokken partijen ondertekend. VGN besloot toen om die afspraken niet te ondertekenen. De branchevereniging vindt de afspraken een stap in de goede richting, maar oordeelt dat meer nodig is. VGN heeft daar nu voorstellen voor gedaan. Meer over die voorstellen is te vinden in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).De voorstellen zelf zijn hier te vinden.

Divers

  Komend najaar weer Covid-vaccinatieronde voor ouderen en risicogroepen
  Dat heeft minister Dijkstra de Tweede Kamer in een brief (link) laten weten.
  Later dit jaar beslist zij welke groepen precies voor de COVID-vaccinatie
  in aanmerking kunnen komen. Zij heeft daarover advies aan de
  Gezondheidsraad gevraagd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  • Werknemers gehandicaptenzorg voelen bezuinigingen op de werkvloer

  Dat blijkt uit een enquête van FNV Zorg & Welzijn bij zo’n 3000 werkers in de
  gehandicaptenzorg. Meer over de uitkomsten in dit bericht van NZG (link).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar onderstaand mailadres.
We schrappen u dan van de verzendlijst.

Aankondiging ROG bijeenkomst Gehandicaptenplatform Reusel De Mierden organiseert op woensdag 20 maart een ROG bijeenkomst. We hebben een interessant programma samengesteld met voor ieder wat wils.Onderdelen

 • Wethouder Maarten Maas vertelt op welke wijze de gemeente Reusel De Mierden invulling geeft aan de inclusieagenda (we zijn een koplopersgemeente)
 • Wat betekent de Omgevingswet voor toegankelijk; door Ieder(in)
 • Presentatie van Moniek Voermans over haar promotieonderzoek met als titel: Betaald werk voor mensen met een (verstandelijke) beperking; de moeite van het investeren waard!
 • De aftrap van een serie op Kempen TV over leven met een beperking, die in samenwerking met de Platforms uit de Kempen tot stand is gekomen
 • Een presentatie van de coalitie voor inclusie die eindigt met een petitie met daarin een opdracht aan de colleges van B&W van ZuidoostBrabant die uitgereikt gaat worden aan 'onze' wethouder.

Zoals jullie zien een overstijgend programma dat voor veel meer mensen interessant is dan alleen platforms voor mensen met een beperking. Om onze boodschap dat we moeten werken aan een inclusieve samenleving alvast te adresseren, proberen we de uitnodiging breed uit te zetten. WMO raden Wethouders, ambtenaren zijn van harte welkom. Stuur zelf de uitnodiging aan hen door.Concreet:20 maart gemeentehuis Kerkplein 3 Reusel10.00 uur inloop 10.30 uur start programma (met een korte pauze)13.00 uur afsluiten met een lunchGraag vooraf aanmelden omdat we graag willen weten op hoeveel deelnemer we kunnen rekenen. Aanmelden bij ondergetekende [email protected]Zie hier de link naar het artikel Uitnodiging gespreksavond KansPlus: Moederhart

Leven alleen is niet genoeg…een mens heeft

zonneschijn, vrijheid en een beetje fleur nodig.

Hans Christian Andersen

Uitnodiging kansPlus, ledengroep TilburgNamens KansPlus, regio Midden-Brabant/Tilburg nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de voorstelling Moederhart, een film van Nousjka Thomas.Moederhart is een ontroerende documentaire over een moeder van een zoon met meervoudige beperkingen. Op indringende wijze worden de vraagstukken waar een ouder tegen aanloopt in beeld gebracht. Voor leden van KansPlus zeer herkenbaar.Voordat de film op tv in première gaat biedt de producent ledengroepen van KansPlus de gelegenheid de film te bekijken.De voostelling zal worden gehouden op dinsdagavond 12 maart bij Zorgbelang Brabant aan de Ringbaan Zuid 44. (Let op: bij Gamma de ventweg op!).U kunt zich voor deze avond aanmelden bij [email protected] met vermelding van het aantal personen waarmee u komt.Klik hier voor het programma en het hele artikel 

Copyright © 2017 Platform VG Zuidoost Brabant, alle rechten voorbehouden.

Correspondentieadres:
Platform VG Zuidoost Brabant
p/a Kuijperbergstraat 31
5628 DJ Eindhoven

Telefonisch bereikbaar op
maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06-23304218

Je ontvangt deze email omdat je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net