͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

DOCU-ALERT 572

18 februari 2024

Beste lezer van dit Docu-Alert,

In het onderstaande artikel kunt u lezen dat Erwin Meinders is genomineerd voor de Zorgverslimmer Award 2024.

Erwin is een zeer actief bestuurslid van ons Platform en zet zich vele uren per week als vrijwilliger, geheel belangeloos, in voor mensen met een verstandelijk beperking. In zijn profiel geeft hij aan hoe zijn bedrijf veel nieuwe producten ontwikkelt voor het vergroten van de kwaliteit van mensen met een verstandelijk beperking.

Het bestuur van het Platform VG Zuidoost Brabant stelt het op prijs als u op onderstaande link klikt en uw stem uitbrengt. Ook zouden wij het zeer waarderen als u deze link zou willen delen binnen uw netwerk en omgeving.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Link: https://tenzinger.com/zorgverslimmer-award/


Ad den Hartog
SectetarisDocu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Wlz

 • Gehandicaptenzorg haalt in hoger beroep gelijk over tarieven
  Zorgkantoren moeten een nieuwe berekening maken voor de tarieven die ze bieden aan de gehandicapteninstellingen. Dat besliste de rechter in hoger beroep. Zie voor meer toelichting deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • VWS-beleidsreactie op NZa-rapport uitvoering Wlz 2022-2023
  Eind vorig jaar bracht de NZa het samenvattend rapport uitvoering Wlz uit (link). Deze week gaf minister Helder haar beleidsreactie op dit rapport (link).

Wmo

 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO tast bestaanszekerheid aan
  Daarvoor waarschuwen belangenorganisaties van gehandicapten, ouderen en mantelzorgers in een brief. Zij hebben problemen met de manier, waarop het demissionair kabinet die Inkomensafhankelijke eigen bijdrage wil vormgeven. Meer over hun bezwaren in dit bericht (bron; Binnenlands bestuur).

Wlz / Wmo / Jeugdwet

 • Minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag
  Deze maatregel geldt al voor het boekjaar 2023.Zie voor de nieuwe indeling en de nieuwe financiële grenzen dit bericht (bron: VWS).

Jeugdwet

 • Te weinig toezicht op gezinshuizen; iedereen mag ze oprichten
  Zie daarvoor deze berichten van NZG (link) en van Omroep Gelderland
  van 30 januari (1) (link), 30 januari (2) (link) en 8 februari (link)..
 • Jeugdsector gaat vroegtijdig financiële problemen signaleren
  Dat is één van de activiteiten in het werkplan van de Jeugdautoriteit.
  Meer daarover hier (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking
  Minister Schouten stuurde deze week een voortgangsbrief over het meer beschikbaar maken van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze brief (link) gaat vooral over werk bij reguliere werkgevers; eind vorig jaar stuurde zij al een brief over werk bij sociale ontwikkelbedrijven.
 • Platform Werk Inclusief Beperking brengt inclusieve arbeidsmarkt dichterbij
  Het Platform is een initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Meer over de werking van dit platform in dit bericht (bron: Movisie).
  .

VN-Verdrag Handicap

 • ‘Trots? Schaamte is gepaster: overheid deed veel te lang
  over plan VN-verdrag Handicap’

  Vorige week zond minister Helder de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap (link,) met een begeleidende brief (link), naar de Tweede Kamer. In haar brief gaf de minister aan trots te zijn op het resultaat. In dit artikel wordt kritisch op deze uitlating van de minister gereageerd (bron: Pont|Zorg&Sociaal).

Divers

 • ‘Schaf het zelfredzaamheidsprincipe af’
  Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een recent advies over bestaanszekerheid. Volgens de raad is er samenhang nodig bij hulp in zorg en ondersteuning, maar is dat niet mogelijk vanwege de manier waarop de zorg nu georganiseerd is. Bestaanszekerheid is meer dan voldoende inkomen, maar gaat ook over zorg, huisvesting e.d. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het advies zelf is te vinden via dit bericht (bron: RVS).
 • Wet op elektronisch verkeer gaat later in
  Overheidsorganisaties blijken nog niet klaar voor de uitvoering. De wet regelt de rechtspositie van burgers en bedrijven in het digitale contact met de overheid. Als de wet ingaat, hebben zij het recht om een formeel bericht digitaal te versturen. De wet regelt ook een zorgplicht voor de overheid om mensen bij het digitale formele verkeer te helpen. Het moet daarnaast ook altijd mogelijk blijven om per post met de overheid te communiceren. Klik voor verdere info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuw spel moet mediawijsheid bij mensen met beperking vergroten
  Deze speciale editie van het Mediajungle bordspel moet mensen met een verstandelijke beperking en leerproblemen helpen om mediawijs te worden. Voor meer info over het bordspel klik hier (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar onderstaand mailadres.
We schrappen u dan van de verzendlijst.

Wordt u onze nieuwe mederedacteur?

Wat is Docu-alert?
Docu-alert is een wekelijks mailbulletin met nieuws over ontwikkelingen die van belang zijn in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Het gaat om korte berichten; via links kunnen geïnteresseerden naar de bronberichten doorklikken voor meer informatie. De lezersgroep is gevarieerd, en loopt van familie en belangenbehartigers tot professionals. Uit de reacties die we ontvangen blijkt dat Docu-alert hooglijk wordt gewaardeerd. De lezersgroep breidt zich dan ook nog steeds uit.
Docu-alert bestaat nu al zo’n twaalf jaar en wordt samengesteld door een team vrijwilligers, bestaande uit Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. Zij verzamelen het relevante nieuws van de week en verwerken het in Docu-alert. 


Dit team heeft langzamerhand behoefte aan versterking. We zijn dan ook op zoek naar een mederedacteur. Heeft u interesse? Klik dan hier voor de volledige omschrijving van de werkzaamheden.

Wilt u zich aanmelden of wilt meer informatie?
Stuur een mail naar [email protected] 
Of neem contact op met Jaap Penninga, 06-29 456 272.

Copyright © 2017 Platform VG Zuidoost Brabant, alle rechten voorbehouden.

Correspondentieadres:
Platform VG Zuidoost Brabant
p/a Kuijperbergstraat 31
5628 DJ Eindhoven

Telefonisch bereikbaar op
maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06-23304218

Je ontvangt deze email omdat je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net