͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

ACTUEEL 

Schrijf u in voor de gratis themavond 'Goed geregeld'

Platform Verstandelijk Gehandicapten regio Zuidoost Brabant en Kansplus afd. Gemert-Bakel Laarbeek Boekel (GBLB) organiseren samen een thema-avond waarin we aandacht schenken aan: het beheren van financiën, juridische bescherming, erven en schenken.

Mee info en aanmelden

Koninklijk lintje Ad Schoenmakers

Ad Schoenmakers is de kersverse Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Wij zijn trots dat Ad als penningmeester van ons Platform deze onderscheiding heeft gekregen.

Het is zeer verdiend gezien ook alle andere activiteiten die hij vervuld. Zo zet hij zich al jarenlang in voor mensen met een verstandelijke beperking bij Kans Plus, Platform VG Zuidoost Brabant, Netwerk Rondom en Stichting Carrousel (bevorderen van integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking).

Image description

Daarnaast is hij actief bij de Dementietafel Groot Eindhoven-De Kempen en is sinds 2012 penningmeester bij de Antoniuskerk Beweging.

Het bestuur feliciteert Ad van harte met deze prachtige erkenning.

Dient dit ook onderwerp ter bespreking te zijn binnen de gehandicaptenzorg? 

Maastricht UMC bespaart ligdagen met inzet mantelzorgers.
Laat ons weten wat u hiervan vindt, stuur een mailtje met uw reactie naar [email protected].

Lees meer

Nieuwsbrief Ieder(in) - april 2024 

Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief van Ieder(in), april 2024.

Prokkelactiviteiten maken kans op Gouden Prokkel

Van maandag 10 juni tot en met zaterdag 15 juni vindt de jaarlijkse Prokkelweek plaats. Deze week zorgt elk jaar weer voor ontmoetingen en verbindingen die indruk maken en bijdragen aan een inclusievere samenleving. Zorgaanbieders, maar ook gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen zelf het initiatief nemen om een ontmoeting te organiseren. De mooiste, inspirerende of meest indrukwekkende ontmoetingen met de buurt, op het werk of in de vrijetijd, maken kans op de Gouden Prokkel.

Lees meer

DOCU-ALERT 582

26 april 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.Volgende week verschijnt er vanwege de meivakantie geen Docu-alert.

Wlz/Wmo/Jeugdwet

 • Bestaat er een wettelijke aanbestedingsplicht voor de zorg?
  Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer gaat minister Helder in deze brief in op de vraag of er nu een wettelijke aanbestedingsplicht bestaat voor
  de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz.

Wlz

 • Kabinet kondigt bezuinigingen aan op langdurige zorg.
  VGN: forse verschraling gehandicaptenzorg dreigt
  Minister Helder: er is geen sprake van bezuinigingen (2)

  Nieuw: bericht over de bezuinigingen van Skipr en over reactie minister
  Eerder publiceerde het demissionaire kabinet twee stukken over de
  beschikbare geldmiddelen voor de zorg in de komende periode. Die stukken
  bevatten bezuinigingen voor de hele langdurige zorg, maar ook specifiek voor
  de gehandicaptensector. VGN is verontrust over de gevolgen van deze bezuinigingen voor de sector en heeft daarover een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
  Klik hier voor een samenvattend bericht van Skipr over deze bezuinigingen.
  In antwoorden op Kamervragen van de SP (over een aanliggend onderwerp)
  antwoordt (link) de minister dat er geen sprake is van bezuinigingen. Zie daarvoor
  vooral de antwoorden op de vragen 9,10 en 14.
  Aan de info uit de vorige Docu-alert zijn een bericht van Skipr en
  antwoorden op Kamervragen toegevoegd.
 • De SIG voor derde keer beste werkgever in de gehandicaptenzorg
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • ‘Ouders vrezen dat hun kind met beperking op straat komt te staan’
  Het gaat om de sluiting van twee woningen van gehandicapteninstelling Cosis.
  Meer over die sluiting in dit bericht (bron: NZG/ Dagblad van het Noorden).
 • Tweede Kamer wil betere financiering van brancheopleidingen
  Dat betreft vooral opleidingen op maat zoals de brancheopleidingen Groen en Facilitair. Mensen die het speciaal onderwijs afronden, kunnen zich dan blijven
  door ontwikkelen. De Kamer nam deze week een motie met die strekking aan.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Werkgevers ervaren drempels bij opleiden orthopedagoog-generalist
  Werkgevers willen meer orthopedagogen-generalist opleiden, maar moeten de
  opleiding zelf bekostigen. De overheid vergoedt deze namelijk niet. Dit belemmert
  werkgevers om meer orthopedagogen-generalist een opleidingsplek te bieden.
  Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Meer achtergrond in deze berichten
  van NZG (link) en NIVEL (link).
 • Hoe staat het met de bestraffing voor de mishandelingen op
  zorgboerderij Aurora Borealis?
  De stand van zaken is als volgt. De twee hoofdverdachten moeten in juni nog voor de rechter komen, vier medewerkers krijgen een sanctie van het Openbaar Ministerie en van vijf andere medewerkers is de zaak geseponeerd. Zij gaan vrijuit.
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Begeleider kleinschalige woonvorm en dagbesteding verdacht van misbruik
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).


  Jeugdwet 

  • Ruim 60 % van grote jeugdzorgaanbieders maakt dit jaar verlies
   Dat verwacht de Jeugdautoriteit. Dat komt onder meer door de gestegen lonen
   en energiekosten in de jeugdzorg. Meer info in dit bericht
   (bron: Binnenlands Bestuur).
  • Open jeugdhulp heeft moeite met jongere met complexe problemen
   Dat concludeert de Inspectie IGJ na een analyse van de huidige situatie.
   Meer achtergrond in deze berichten van Skipr (link) en IGJ (link); in het laatste
   bericht staat een link naar het Inspectierapport.
  • Wachtlijsten jeugdbescherming onverminderd hoog
   Dat schrijven de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (IJenV) in de Signalen Jeugdbeschermingsketen april 2024 (link).
   Zij maken zich ernstige zorgen over deze situatie.
   De beide inspecties volgen de ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen
   op de voet. Zij blijven dit doen zolang de crisis in de jeugdbeschermingsketen duurt.
   Meer daarover hier (bron: Schulinck/ANP).
  • Wet die samenwerking verplicht in jeugdhulp is naar Kamer gestuurd
   Dit ‘Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ verplicht gemeenten
   onder meer tot samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdhulp.
   Meer over dit wetsvoorstel in deze berichten van Skipr (link) en VWS (link).


   Participatiewet e.d.

   • Regelingen voor arbeidsongeschiktheid moeten geen drempels opwerpen
    naar betaald werk’
    Dit is één van de kernthema’s uit een brief die Cedris en Divosa deze week
    stuurden naar de Tweede Kamer, die debatteerde over arbeidsongeschiktheid. .
    Meer over de brief in dit bericht (bron: Cedris).
   • Kennisdocument Beschut Werk in de Participatiewet geactualiseerd
    Het ministerie van SZW publiceert geregeld Kennisdocumenten over diverse
    onderwerpen. Sinds kort is een bijgewerkte versie van het Kennisdocument
    over Beschut Werken beschikbaar (link).

   Passend Onderwijs

   • Wet aangenomen die positie ouders en leerlingen in het
    passend onderwijs versterkt
    Deze week nam de Tweede Kamer met algemene stemmen de Wet versterking
    positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs aan. Meer over deze wet
    en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer in deze twee berichten(link) (link)
    (bron: Tweede Kamer). De wet gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.

   Leerlingenvervoer

   • Gecorrigeerde basisnormbedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025
    in maart verwezen we naar een bericht van VNG met daarin de basisnormbedragen
    voor het leerlingenvervoer voor het komend leerjaar. Door een rekenfout staan in
    dat VNG-bericht verkeerde bedragen. De gecorrigeerde bedragen zijn inmiddels
    te vinden in dit nieuwe bericht van VNG.

   Mentorschap / curatele / bewind

   • Nieuwe handreikingen over Goede cliëntvertegenwoordiging
    Die handreikingen zijn in opdracht van VWS gemaakt door Vilans.
    De ene handreiking is bedoeld voor cliënten en hun naasten (link);
    de andere voor zorgverleners (link) (bron: VWS).

   Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

   • Kleine zorgaanbieders krijgen nieuwe vertrouwenscommissie
    Deze Vertrouwenscommissie Wmcz fungeert als een onafhankelijk orgaan
    ter ondersteuning van cliëntenraden en kleine zorgaanbieders (zoals zorgboerderijen) bij geschillen en medezeggenschapskwesties. Deze vertrouwenscommissie is opgericht door Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Federatie Landbouw en Zorg Nederland, Branchevereniging SPOT, Branchevereniging Zorgthuisnl, en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ). Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

   Divers

   • Verzuim zorgsector daalt verder
    Dat blijkt uit cijfers van Vernet, waarover Skipr bericht (link).
    Het bericht bevat overigens geen uitsplitsing naar zorgsectoren.
   • Vrijwel iedereen in de zorg krijgt te maken met ongewenst gedrag
    Dat blijkt uit onderzoek van PGGM en IZZ. Meer resultaten uit het onderzoek
    in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de onderzoekrapportage hier (bron: PGGM).

   

   Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar onderstaand mailadres.
   We schrappen u dan van de verzendlijst.

   Copyright © 2024 Platform VG Zuidoost Brabant, alle rechten voorbehouden.

   Correspondentieadres:
   Platform VG Zuidoost Brabant
   p/a Kuijperbergstraat 31
   5628 DJ Eindhoven
   [email protected]

   Telefonisch bereikbaar op:
   maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
   06-23304218

   Je ontvangt deze email omdat je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

   Klik hier om je uit te schrijven.
   Sender.net