͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

ACTUEEL 

Nieuwsbrief VraagRaak april 2024 

Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief van VraagRaak, april 2024.

Nieuwsbrief Prokkel april 2024 

Prokkelactiviteiten maken kans op Gouden Prokkel. 
Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief van Prokkel..

DOCU-ALERT 581

19 april 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Kabinet kondigt bezuinigingen aan op langdurige zorg.
  VGN: forse verschraling gehandicaptenzorg dreigt

  Deze week publiceerde het demissionaire kabinet twee stukken over de beschikbare geld middelen voor de zorg in de komende periode. In die stukken staan bezuinigingen voor de hele langdurige zorg en ook specifiek voor de gehandicaptensector. VGN is verontrust over de gevolgen van die bezuinigingen
  voor de sector en heeft daarover een brief geschreven aan de Tweede Kamer.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
  • Kosten Wlz in 2023 met ruim 9% gestegen tot 33,4 miljard euro

  Dat blijkt uit cijfers van het Zorginstituut Nederland (ZiN), waarover Skipr bericht (link).
  • Teamleider gehandicapteninstelling kleineerde en mishandelde cliënten

  Deze vrouw staat inmiddels terecht. Meer over de zaak hier (kort bericht van NZG)
  en hier (langer bericht van RTV Utrecht). Zie hier voor een reactie van ASVZ, de gehandicapteninstelling waar de vrouw destijds werkte.
  • ‘Aan de bak met 1.000 euro extra op zak’

  Onder dat motto voert gehandicapteninstelling Pluryn campagne om het
  personeelstekort te verminderen. Begeleiders die nieuw in dienst treden en huidige medewerkers die hun contract uitbreiden krijgen een bonus. Meer info in dit bericht (bron: VGN).


Wmo

 • Deel Wmo krijgt aparte financiering
 • Zo willen rijk en gemeenten gezamenlijk de Wmo-uitgaven beheersbaar maken.
  er gaat een streep door het ‘openeinde’-deel van de regeling.
  Momenteel moet een inwoner die ondersteuning nodig heeft die altijd krijgen,
  ook als het beschikbare budget op is. Daar wil het kabinet een eind aan maken.
  Meer info over de nieuwe financiering in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).


Jeugdwet 

 • Bezuiniging van half miljard op jeugdzorg vervalt in 2025;
  invoering eigen bijdrage jeugdzorg wordt voorbereid

  Dat heeft het huidige kabinet deze week in de Voorjaarsnota besloten. Die bezuiniging blijft voorlopig wel staan voor de periode na 2025. Daar moet een nieuw kabinet een beslissing over nemen. Ook bereidt het demissionaire kabinet de invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg voor vanaf 2026. Ook daar wordt een definitieve beslissing aan het nieuwe kabinet overgelaten. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link). Zie voor reacties op de deze voornemens en vooral op het idee van een eigen bijdrage deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), NZG (link), VNG (link) en Ieder(in) (link).
  • Gemeenten stoppen definitief met ZIKOS jeugdzorg

  Het gaat om twee afdelingen voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie
  en Stabilisatie van jeugdaanbieders in Zetten en Harreveld. Deze afdelingen waren
  eerder in opspraak geraakt door een rapport van ervaringsdeskundigen. Gemeenten hadden daarop recent al tot een opnamestop besloten. Meer achtergrond in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft deze afdelingen inmiddels onder verscherpt toezicht gesteld. Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr).


Participatiewet e.d.

 • Extra verhoging minimumloon en Wajong per 1 juli gaat definitief niet door
  De Eerste Kamer stemde dit voorstel voor een extra verhoging deze week weg.
  Wel wordt, zoals gebruikelijk, het minimumloon per 1 juli geïndexeerd (d.w.z. aangepast aan de groei van de cao-lonen). Daarom stijgt het minimumloon
  per 1 juli met 3,08%. Deze verhoging geldt ook voor de Wajong-uitkering.
  Meer daarover in deze berichten van NU.nl (link) en Pont|Zorg & Sociaal (link).
  De brief en het besluit van de minister zijn hier en hier te vinden.
  • Wsw-bedrijven krijgen komende jaren extra geld

  Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Het gaat om een bedrag van € 600 miljoen voor de periode 2025-2034. Dat moet 10.000 banen opleveren voor mensen die nu nog niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Het parlement moet hier nog wel mee instemmen. Meer toelichting hier (bron: Cedris).


Divers

 • Onderzoek naar diplomafraude in de zorg breidt zich uit
 • De Onderwijsinspectie en de IGJ zijn bezig met een verkennend onderzoek naar
  fraude tijdens opleidingen, stages, vervalste diploma’s, Erkenning van Verworven
  Competenties (EVC)-trajecten en de rol van malafide bemiddelingsbureaus in de zorg.  Naar aanleiding van signalen is dit onderzoek uitgebreid naar fraude tijdens
  mbo-stages. Meer informatie daarover in deze brief van Minister Helder (link)
  en dit bericht (bron: Skipr). Klik hier voor een reactie uit de zorgpraktijk (bron: VGN).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar onderstaand mailadres.
We schrappen u dan van de verzendlijst.

Copyright © 2024 Platform VG Zuidoost Brabant, alle rechten voorbehouden.

Correspondentieadres:
Platform VG Zuidoost Brabant
p/a Kuijperbergstraat 31
5628 DJ Eindhoven
[email protected]

Telefonisch bereikbaar op:
maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06-23304218

Je ontvangt deze email omdat je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net