͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

ACTUEEL 

Nieuwsbrief KansPlus april 2024 

Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief van KansPlus, april 2024.

DOCU-ALERT 580

12 april 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur. Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Wlz

 • Onderzoek naar aanpassing tarief VG7
  Dat tarief sluit niet meer aan bij het noodzakelijke zorgaanbod. Veel zorgaanbieders
  melden dat zij aan deze tarieven tekort komen. Eerder heeft het ministerie van VWS daarom al € 40 mln. extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 en 2024.
  Nu is afgesproken dat NZa, ZN en VGN onderzoek gaan doen naar aanpassing
  en differentiatie van het tarief. Meer toelichting in deze berichten van Skipr (link)
  en VGN (link).


Jeugdwet

 • Jeugdzorg en jeugdhulp: wat is het verschil?
  Op die vraag geeft dit korte artikel een eerste antwoord (bron: NZG).
 • Limburgse jeugdzorgaanbieder Xonar getroffen door cyberaanval
  Klik voor meer info hier (bron: Skipr).
Participatiewet e.d.

 • Extra verhoging minimumloon per 1 juli gaat waarschijnlijk niet door
  Eerder besloot de Tweede Kamer-om (bovenop de reguliere verhoging van het wettelijk minimum loon met 3% per 1 juli a.s) nog een extra verhoging van 1,2% te zetten. Deze extra verhoging zou ook gelden voor onder meer de Wajong. Die extra verhoging van 1,2% dreigt nu in de Eerste Kamer te sneuvelen; een meerderheid is daar tegen deze verhoging. De definitieve besluitvorming in de Eerste Kamer vindt op 16 april plaats.
  Meer achtergrond in dit bericht (bron: NOS). Zie voor enkele reacties op deze ontwikkeling hier (bron: NOS)


(Passend) onderwijs

 • Aantal thuiszittende kinderen neemt toe
  Dat constateert de Kinderombudsman. In een brief (link) roept zij het ministerie
  van Onderwijs op tot concrete acties. Meer over haar zorgen in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en De Kinderombudsman (link).


VN-verdrag Handicap

 • Reacties op het debat over implementatie VN-verdrag Handicap
  Deze week stemde de Tweede Kamer over moties die waren ingediend
  tijdens het debat op 3 april over de ‘Nationale Strategie voor implementatie
  van het VN Verdrag Handicap’.
  In aansluiting op eerdere berichten in Docu-alert over het debat zelf zijn hier
  nog reacties van Ieder(in) (link) en VGN (link) op de aangenomen moties.
 • Vragen over de Nationale Strategie beantwoord
  In maart hield Ieder(in) een bijeenkomst voor de achterban waarin vragen
  over de Nationale Strategie werden beantwoord door een medewerker van VWS.
  Die vragen en antwoorden zijn nu samengebracht in een document. Zie daarvoor
  dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Korte versie van de Nationale Strategie in eenvoudige taal beschikbaar.
  Die korte versie is onder meer te vinden via de website van KansPlus (link).


Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar onderstaand mailadres.

We schrappen u dan van de verzendlijst.

Copyright © 2024 Platform VG Zuidoost Brabant, alle rechten voorbehouden.

Correspondentieadres:
Platform VG Zuidoost Brabant
p/a Kuijperbergstraat 31
5628 DJ Eindhoven
[email protected]

Telefonisch bereikbaar op:
maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06-23304218

Je ontvangt deze email omdat je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net