͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

ACTUEEL 

Nieuwe website Platform nu live! 

Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief is de vernieuwde website van het Platform een feit. En daar zijn we best een beetje trots op.Naast vernieuwde informatie over de leden en het platform is veel informatie over Thema’s opgenomen. Ook zijn meer documenten te downloaden.Belangrijk is ook de komende thema avond eind mei met als titel: Goed Geregeld’ dat samen met Kansplus Gemert e.o. wordt georganiseerd.
Klik op uitnodiging en inschrijven om alvast zeker te zijn van een plek.En uiteraard horen we graag op en aanmerkingen over de site!Bekijk onze website platformvgzuidoostbrabant.nl

Wereldgezondheidsdag

Gisteren was het wereldgezondheidsdag. 

Gezondheid gaat verder dan alleen zorg, ook mentaal welzijn hoort hierbij. Maar hoe weet je nou of iemand met meervoudige beperkingen goed in zijn of haar vel zit? Vaak kunnen zij dat zelf niet (verbaal) aangeven. Gelukkig zijn er tal van innovaties die zorgprofessionals hierbij kunnen helpen.. 

Lees het hele bericht van 's Heerens Loo.

Kwartaal-journaal LSR 

Het eerste kwartaal van 2024 stond voor LSR in het teken van het aangekondigde vertrek van directeur/ bestuurder Jasper Boele. Onder andere. Want op de valreep tekende hij nog mooi even het bestuurlijk akkoord over de Wzd mee: een belangrijke wet voor cliëntenrechten, waar Jasper de afgelopen jaren zijn stempel op heeft weten te drukken. U ziet de vacature voor zijn vervanger bij het LSR in de komende dagen verschijnen op onze kanalen.

Lees hier het hele journaal

DOCU-ALERT 579

5 april 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • Financiële situatie zorgelijk voor gehandicapteninstelling Sherpa
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  • Kamervragen beantwoord over bericht ‘Meer meldingen van seksueel
  grensoverschrijdend gedrag in de zorg’

  Die vragen waren gesteld door GroenLinks-PvdA. Klik voor de antwoorden hier.
  • Forse stijging zorgkosten in PGB-ouderinitiatieven zet kwaliteit

  van zorg ernstig onder druk en bedreigt voortbestaan

  Dat blijkt uit een meldingsactie die Per Saldo afgelopen voorjaar gehouden heeft
  bij pgb-ouder- en wooninitiatieven. Een stijgend aantal initiatieven verwacht
  (bij ongewijzigd beleid) het komende jaar of de jaren daarop ‘om te vallen’.
  Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).Jeugdwet

 • Jeugdhulp in Limburg moet fuseren om voortbestaan te garanderen
  Jeugdzorginstelling Xonar en zorginstelling Mondriaan onderzoeken een vergaande
  vorm van samenwerking om het voortbestaan van de jeugdzorg in Zuid-Limburg e.o. te garanderen. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

 • Betrek cliëntenraden bij de komende evaluatie van de Wmcz 2018
  Dit najaar wordt de Wmcz geëvalueerd. Belangrijk punt van evaluatie
  is de vraag of de verbeterpunten ten opzichte van de oude Wmcz
  ook daadwerkelijk tot de gewenste resultaten hebben geleid.
  Cliëntenorganisaties, zoals LSR en KansPlus, bepleiten daarom om ook cliëntenraden bij het onderzoek te betrekken. Meer daarover in dit bericht (bron: LSR).

VN-verdrag Handicap

 • Debat Tweede Kamer over implementatie VN-verdrag Handicap
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder over de
  ‘Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking’
  In die Strategie beschrijft het kabinet hoe ze het VN-verdrag Handicap wil invoeren.
  Voorafgaand aan het debat stuurde Ieder(in) nog een brief met aandachtspunten
  naar de Tweede Kamer (link). Eén van die punten is een oproep om de
  Nationale Strategie te verankeren in het komend regeerakkoord.
  Ook VGN en Cedris stuurden brieven met aandachtspunten. Zie daarover
  deze berichten van VGN (link) en Cedris (link).
  Een kort verslag van het debat is hier te lezen (bron: Tweede Kamer).
  VGN heeft inmiddels kritisch op de uitkomsten van het debat gereageerd.
  Zie daarvoor dit bericht.

Divers

 • De maat der dingen dat ben jij
  Dat is de uitdagende titel boven deze blog in Binnenlands Bestuur. In die blog breekt Boukje Keijzer een lans voor de menselijke maat bij de overheid: een ambtenaar van vlees en bloed.
  • ‘Waar is het fatsoen? ’

  Dat is de kop van deze blog van cliëntondersteuner Hans Kroon. Hij beschrijft daarin zijn (trieste) ervaringen met een zorgkantoor over pgb (bron: CliëntondersteuningPlus).
  • Nieuwe vaccinatieronde COVID dit najaar

  Dit najaar komt er weer een Covid-vaccinatieronde. Voor die vaccinatie komen
  dezelfde risicogroepen in aanmerking als bij de vaccinatieronde vorig jaar.
  Daar worden ook mensen met een verstandelijke beperking toe gerekend.
  Klik hier voor de brief die minister Dijkstra daarover schreef.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar onderstaand mailadres.
We schrappen u dan van de verzendlijst.

Copyright © 2024 Platform VG Zuidoost Brabant, alle rechten voorbehouden.

Correspondentieadres:
Platform VG Zuidoost Brabant
p/a Kuijperbergstraat 31
5628 DJ Eindhoven
[email protected]

Telefonisch bereikbaar op:
maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06-23304218

Je ontvangt deze email omdat je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net