͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description

LVI naujienos

2023-09-06

Diskriminacija dėl konservatyvių pažiūrų ir į mokyklas besibraunantis lytinis švietimas

Mieli skaitytojai,šį naujienlaiškį pradedame pateikdami faktus apie „konservatorės“ M. Navickienės vadovaujamos ministerijos taikomą diskriminaciją dėl konservatyvių pažiūrų organizacijoms ir jų projektams, besilaikančioms žmogaus prigimtimi grindžiamo požiūrio į šeimos sampratą. Nejaugi politikai, viešai ir garsiai ginantys žmogaus teises, demokratiją taiko tik siauram bendraminčių būreliui, o žmones bei organizacijas, kurių vertybės ar pasaulėžiūra skiriasi nuo jų, diskriminuoja ir nesudaro lygių galimybių dalyvauti iš biudžeto finansuojamų projektų konkursuose? Šiame kontekste išryškėja rugsėjo 7 d. Šiluvoje organizuojamos konferencijos apie religijos, sąžinės ir žodžio laisvę ir jos ribas aktualumas. Taip pat šiame naujienlaiškyje rasite naujos, nuo šių mokslų metų Lietuvos mokyklose atsirasiančios Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos, pagrįstos lytiniu švietimu, analizę.


Šiame naujienlaiškyje skaitykite:

 • „Konservatorės“ M. Navickienės vadovaujama ministerija diskriminuoja dėl konservatyvių pažiūrų?!
 • Konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“;
 • Lytinis švietimas braunasi į mokyklas;
 • Skaitiniai.

  Audrius Globys: „Konservatorės“ M. Navickienės vadovaujama ministerija diskriminuoja dėl konservatyvių pažiūrų?!

  Image description

  Ar gali būti, kad politikai, viešai ir garsiai ginantys žmogaus teises, demokratiją taiko tik siauram bendraminčių būreliui, o žmones bei organizacijas, kurių vertybės ar pasaulėžiūra skiriasi nuo jų, diskriminuoja ir nesudaro lygių galimybių dalyvauti iš biudžeto finansuojamų projektų konkursuose? Būtent su tokia situacija susidūrė Laisvos visuomenės institutas, siekdamas gauti finansavimą savo veiklai.

  

  LVI dalyvavo ministrės Monikos Navickienės vadovaujamos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) organizuotame Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 m. nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse, tačiau ekspertai paraiškos net nevertino, nes teigia, esą LVI veikla „nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves, susijusias su kitos lytinės orientacijos asmenimis“, „nuosekliai ir tendencingai diskriminuoja Lietuvoje gyvenančius asmenis dėl jų lytinės orientacijos“, „neskatina demokratiško dialogo ir diskusijos lytinės orientacijos teisių klausimais“.

  

  Tokia „diskriminacinė“ LVI veikla neva atsispindi pasisakymuose dėl vadinamosios Stambulo konvencijos, Civilinės sąjungos ar Partnerystės įstatymo projektų. LVI nuolat ir jau daug metų dalyvauja valstybinių institucijų organizuojamuose konkursuose, bet iki šiol jokių kaltinimų „diskriminacija“ nebuvo sulaukusi ir sėkmingai gaudavo finansavimą savo veiklai. Padėtis iš esmės pasikeitė 2022 metais.

  

  LVI paprašius pateikti išsamius SADM ekspertų vertinimus, jų išvados parodė dar daugiau – SADM galimai neremia ir neremtų ne tik LVI, bet ir kitų LR Konstitucijoje įtvirtintą požiūrį į šeimą atstovaujančių organizacijų. „Lytinės tapatybės ir lytinės orientacijos klausimai gali ir/ar turi turėti skirtingas požiūrio dimensijas, ir įstaigos veikla išsakoma pozicija nėra smerkiama, tačiau įstaiga turi ieškoti alternatyvių finansavimo fondų, kurie veikia įstaigos požiūrio dimensijoje. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje patvirtintuose „Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatuose“ yra įtvirtinta pozicija, kad jokia įstaigų ir projektų veikla negali kurstyti diskriminacijos, varžyti kitų žmonių teisių ir laisvių“, rašoma ekspertų vertinime. Vadinasi, konservatyvios ir LR Konstitucija bei įstatymais besivadovaujančios organizacijos turi ieškoti fondų, „veikiančių įstaigos požiūrio dimensijoje“, o ministerija iš visų Lietuvos gyventojų mokesčių sudaryto biudžeto aktyviai finansuoja organizacijas, pasisakančias už Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatytas šeimos formas ir socialinę lytį?

  

  Matant SADM kuriamą praktiką, kyla klausimas, ar turėdamas kitokią nei LGBT organizacijų atstovų propaguojama nuomonę nebūsi a priori pašalintas iš M. Navickienės prižiūrimos SADM rengiamų konkursų paramai gauti? Ar LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įkurtas NVO fondas remia ir skatina tik progresyvistinių ir neutralių pažiūrų organizacijų veiklą, o krikščioniška pasaulėžiūra besiremiančios konservatyvios ir absoliučios Lietuvos gyventojų daugumos pažiūras reiškiančios organizacijos bus iškart eliminuojamos iš ministerijos rengiamų konkursų? Kaip tuomet su demokratine diskusija, kurios neskatinimu kaltinamas LVI? Kaip tokiai demokratinei diskusijai gyvuoti, kai ministerijos NVO fondas tyčia kuria diskriminuojančias sąlygas?

  

  Tuo pačiu metu fondas dosniai skyrė gausias lėšas Lietuvos žmogaus teisių centrui, pasisakančiam išskirtinai LGBT organizacijų interesus atitinkančiomis temomis, Labdaros ir paramos fondui „Frida“, palaikančiam glaudžius ryšius su „Tolerantiško jaunimo asociacija“ ar „Vilniaus Moterų namais“ ir skelbiančiam akciją „Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!“. Tačiau kitokios nuomonės turėtojams finansavimas neskiriamas. LVI kaltinamas tik vienos pozicijos atstovavimu, tačiau progresyvistinių pažiūrų organizacijas, kurių veikloje daugiau rėksmingo reikalavimo, nei demokratinės diskusijos skatinimo, Ministerija mielai finansuoja.

  Skaityti daugiau

  Konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“

  Image description

  Rugsėjo 7  d., ketvirtadienį, Šiluvoje rengiama nacionalinė mokslinė konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“. Konferencija vyks Šiluvos kultūros centro salėje adresu Jono Pauliaus II g. 12, pradžia 10 val. Taip pat vyks tiesioginė transliacija per Delfi.lt, Krikščionių profsąjungos Facebook ir Youtube platformas bei kitur.

  

  Konferencija skirta apmąstyti 2021 m. rugsėjo 12 d. paskelbtą Šiluvos deklaraciją, priminusią apie būtinybę gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, tokius kaip žmogaus gyvybė nuo jo prasidėjimo iki natūralios mirties; vyro ir moters prigimtinis skirtingumas bei lygiavertiškumas; prigimtinė šeima ir tėvų teisė pagal savo dorovinius principus auklėti savo vaikus; sąžinės, religijos ir žodžio laisvė.

  

  Konferencijoje savo apmąstymus pateiks Popiežiškojo Laterano universiteto rektorius (2018–2023 m.) bei Vatikano miesto valstybės generalinis patarėjas prof. Vincenzo Buonomo, Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas, Alliance Defending Freedom (ADF) Europos advokatūros direktorius Dr. Felixas Boellmannas, filosofas prof. dr. Alvydas Jokubaitis, teisininkė prof. dr. Liudvika Meškauskaitė ir teisininkai dr. Vygantas Malinauskas bei doc. dr. Vaidotas Vaičaitis, biomedicinos ekspertas kun. prof. dr. Andrius Narbekovas, Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius bei Teksaso universiteto (JAV) profesorius dr. Markas Regnerusas.

  

  Prelegentai iš Lietuvos ir užsienio pasidalins savo įžvalgomis apie tai, ar darnaus sugyvenimo siekianti visuomenė turėtų brėžti naujas ribas religijos, sąžinės ir žodžio laisvei, jei taip, – kokias ir kur; kaip tokios ribos turėtų derėti su protu ir laisvės galia pažymėta prigimtimi, kad būtų atvertas geriausias kelias kiekvieno žmogaus klestėjimui – jo trokštamai laimei.

  

  Konferenciją globoja J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, organizuoja Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas, Laisvos visuomenės institutas.

  Skaityti daugiauPrograma

  Lytinis švietimas braunasi į mokyklas

  Nuo šių metų rugsėjo Lietuvos mokyklose startuoja nauja Gyvenimo įgūdžių bendroji programa (toliau – GĮP), kuri mokyklose pakeis nuo 2016 m. galiojusią Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą (SLURŠ). Tėvų bendruomenė šios programos atėjimą pasitinka su nerimu. Viešojoje erdvėje pasigirdo raginimų neleisti savo vaikų į GĮP pamokas, socialiniuose tinkluose plinta nesutikimo leisti savo vaikus į GĮP pamokas, kuriose bus pateikiamos lytiškumo temos, forma. Išsamiai šią programą trijose publikacijose išanalizavo prof. Birutė Obelenienė ir teisininkas, Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušrotas. Pirmoje publikacijoje aptariamas programos atsiradimo kontekstas ir jos turinys, antrojoje – naujosios GĮP ir senosios SLURŠ programų palyginimas ir problematika, trečiojoje svarstoma, kaip seksis į mokyklas diegti naująją programą.

  Image description
  Image description

  Pasak autorių, „Programos rengimo eigoje joje nebeliko rengimo šeimai dalies, pasikeitė ir lytiškumo ugdymo samprata. 2016 m. SLURŠ programoje lytiškumo ugdymo siekis buvo ugdyti asmenybę, gebančią užmegzti brandžius, darnius, atsakomybe grįstus tarpasmeninius santykius, kurie garantuotų šeimos, kaip valstybės ir visuomenės pagrindo, stabilumą. GĮP lytiškumo ugdymas buvo atsietas nuo rengimo šeimai ir įgijo lytinio švietimo bruožų, kurio tikslas informuoti apie žmogaus seksualumą ir jo raišką. <...> Programos projektas taip pat vertintinas joje esamos lytiškumo ugdymo sampratos požiūriu, ir konstatuota, kad ji, skirtingai negu SLURŠ, grindžiama ne lytiškumo ugdymo, o lytinio švietimo koncepcija, programoje akcentuojamas ne rizikos (pvz., atsitiktinių lytinių santykių) vengimas, bet rizikingo elgesio pasekmių mažinimas (kontracepcija).“

  Image description

  Žinoma, Lietuva nėra vienintelė ar pirmoji valstybė, kurioje į vaikų ugdymą bandoma diegti daugumai gyventojų nepriimtiną lytinį švietimą ir genderizmo ideologiją. Štai Meksikoje Nacionalinė tėvų sąjunga (UNPF) įteikė 112 594 parašus Valstybinei švietimo ministerijai (SEP), reikalaudama sustabdyti 2023-2024 mokslo metais naudojamų mokyklinių knygų platinimą dėl seksualinio ir lyčių ideologijos turinio, įdėto be konsultacijų su tėvais. Prezidento Andreso Manuelio Lópezo Obradoro vadovaujamos Meksikos vyriausybės parengti nauji mokykliniai vadovėliai sulaukė tėvų, opozicijos politikų ir žiniasklaidos kritikos dėl seksualizuotos medžiagos, kurios turinys tendencingai paremtas gender ideologija.

  

  Panašių veiksmų tėvai buvo priversti imtis ir JAV Merilando valstijoje. Čia tėvai padavė mokyklos rajoną į teismą dėl teisės neleisti vaikams lankyti LGBT tematikos pamokų. Siekiama atkurti tėvų teisę apsaugoti savo vaikus nuo seksualinės tematikos LGBT medžiagos, kai Merilando mokyklos apygarda pareiškė, kad jie negali atsisakyti savo vaikams pamokų, kurios, tėvų nuomone, yra įžeidžiančios ir netinkamos pradinio mokyklinio amžiaus vaikams.

  

  Mokytojai ar dėstytojai, kurie nepritaria tokių dalykų diegimui mokyklose ir universitetuose, ne vienoje šalyje vis dažniau yra priversti palikti mokytojo darbą. Pavyzdžiui, Teksaso (JAV) profesorius pateikė skundą prieš savo darbdavį dėl religijos ir žodžio laisvės pažeidimo atleidžiant jį iš darbo už tai, kad dėstė, jog lytį lemia chromosomos. „Jei ne mano įsitikinimai apie lytį, seksualumą ir žmogaus gyvybę, nebūčiau atleistas“, – teigia amerikietis biologijos profesorius.

  

  Norvegijos profesorė Anne Kalvig pasitraukė iš pareigų universitete, nes nepripažįsta, kad translytės moterys yra moterys. Akademiniame pasaulyje nebėra vietos tokiems žmonėms kaip ji, įsitikinusi Norvegijos Stavangerio universiteto religijotyros profesorė. A. Kalvig universitete dirbo 25 metus, kai neseniai parašė atsistatydinimo pareiškimą. Pasak profesorės, egzistuoja „plačiai paplitusi baimės kultūra, dėl kurios žmonės nedrįsta sakyti to, ką galvoja“.

  

  Tad į Lietuvos mokyklas besibraunantis lytinis švietimas ir genderizmo ideologija įkvėpimo semiasi iš kai kurių Vakarų šalių, kur ne tik nebesikonsultuojama su tėvais dėl mokymo turinio, bet ir baudžiami tam nepritariantys mokytojai ir dėstytojai.

  KVIEČIAME SKAITYTI

  Image description

  Zita Šličytė apie valstybės išlikimą, Konstituciją ir pagrindinių valstybingumo simbolių niekinimą

  

  „Taip gamtoje sukurta, jog yra vyriška ir moteriška lytis. Todėl mes negalime kalbėti apie kokias nors žmogaus teises, kurios yra kaip socialinis konstruktas. Tikrosios žmogaus teisės yra prigimtinės, todėl mūsų Konstitucijoje įtvirtintos būtent prigimtinės žmogaus teisės. Tai yra nepajudinama.

  Skaityti daugiau
  Image description

  Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Kas išnaudoja lėlę Barbę religiniuose karuose?

  

  „Būna geras kinas, blogas kinas ir būna ideologizuotas šlamštas. Pastarojo pobūdžio yra filmas Barbė. Filmas perša žinią, kad realiame pasaulyje moterys yra patriarchato engiamos aukos, o vyrai – arba moteris engiantys apgailėtini kvailiai, arba gėjai. Filmo moralas sako, kad vyrai ir moterys turi vieni kitus ignoruoti ir gyventi atskirai.“

  Skaityti daugiau
  Image description

  Jarūnė Rimavičė. Jei rūpi vaikai

  

  „Ši [red. Lietuvos mokinių neformaliam ugdymui skirtas leidinys „Vaivorykštės lobiai“] metodinė knyga atskleidžia, kaip apgalvotai, metodiškai, strategiškai, pasitelkiant psichologijos žinias, manipuliuojant, naudojantis vaikų atvirumu, pasitikėjimu ir geranoriškumu, pateikiant esamą realybę kaip blogį, siekiama išnaudoti vaikus, skatinant juos keisti ją į tokią, kokia būtų patogi LGBT bendruomenės atstovams. Leidinyje neslepiamas ir jo tikslas: „Turime sugriauti tabu, kurie varžo seksualumą ir socialinės lyties tapatybes, nepaklūstančias normoms bei mesti iššūkį diskriminacijai, žmogaus teisių pažeidimams.“ 

  Skaityti daugiau

  Kviečiame prisidėti prie LVI veiklos

  Jūsų parama mums kaip niekad svarbi. Kviečiame pagal galimybes prisidėti prie Laisvos visuomenės instituto veiklų bei kovos teismuose, ginant sąžinės, žodžio ir įsitikinimų laisvę. Dėkojame už Jūsų palaikymą. Plačiau skaitykite čia.

  Linkėjimai

  Laisvos visuomenės instituto komanda

  If you want to unsubscribe, click here.