Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Samen Dordt Nieuws I oktober/november 2023

Samen Dordt Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de stichting Samen Dordt – een diaconale netwerkorganisatie gericht op het bieden van praktische hulp, het creëren van een sociaal vangnet en het verlenen van preventieve zorg.


Met deze nieuwsbrief geven wij informatie over hulpinitiatieven binnen onze stad. Dit kan gaan om nieuws of activiteiten van onze eigen kernteams of aangesloten kerken, maar ook relevante berichten van andere organisaties of de gemeente Dordrecht.
Jouw initiatief ook terugzien in de nieuwsbrief?
Stuur dan een berichtje naar [email protected].

Samen met jou en iedere Dordtenaar zetten we ons in voor de bloei van de stad.

Image description

Nieuws uit de organisatie

Dit najaar staat in het teken van een aantal nieuwe projecten en initiatieven en van het versterken van de huidige organisatie. Voor twee initiatieven die al wat langer lopen, Jong Dordt en Buurtinitiatieven, willen we een kernteam gaan samenstellen met vrijwilligers die samen met de coördinator verantwoordelijk worden voor het reilen en zeilen binnen het initiatief: richting geven, plannen maken, zorgen voor de nodige PR en onderhouden van contacten met strategische partners. Ook voor twee nieuwe initiatieven rond vluchtelingen en ongedocumenteerden zoeken we kernteamleden. Misschien iets voor jou? Laat het ons weten!Deze maand starten twee projecten die we samen met partners in de stad oppakken: Niemand Alleen (door Buurtinitiatieven en HipHelpt samen met Buurtwerk) en Samen Erop Vooruit (door Buurtinitiatieven, de Hulplijn en HipHelpt vanuit de Alliantie Dordrecht). Meer hierover lees je verderop in de nieuwsbrief. En het nieuwe kernteam Straatpastoraat presenteert in deze nieuwsbrief haar eerste plannen. Als het lukt financiering te vinden, zouden we einde voorjaar van start kunnen gaan.Tenslotte voor de agenda: komende dinsdag is de halfjaarlijkse bijeenkomst van het diaconaal platform, dit keer rond het thema duurzaamheid. En Broodnodig dingt mee naar de vrijwilligersprijs dit jaar! Stemmen kan hier.Veel leesplezier en inspiratie!

Image description
Image description
Image description
Image description
Naar de vacatures
ga naar website Samen Dordt

Image description

Niemand Alleen

Samen Dordt start pilot rond eenzaamheid

Image description

Dordrecht kent steeds meer bewoners die niemand meer hebben. Geen familie of vrienden in de buurt, geen natuurlijk netwerk. Dit overkomt met name kwetsbare ouderen. Met het gezamenlijke project ‘Niemand alleen’ willen stichting Samen Dordt en Buurtwerk Dordrecht zorgen voor een netwerkje van goede buren rondom mensen die alleen staan.

>>lees meer


Straatpastoraat in Dordrecht

Inloopplekken voor dak- en thuislozen starten gezamenlijk nieuw initiatiefin Dordrecht

Image description

Het veldwerkteam van het Leger des Heils, het Diakonaal Aandachtscentrum en inloophuis de Hoop hebben gezamenlijk initiatief genomen om te kijken of het mogelijk is om in Dordrecht te starten met straatpastoraat. Een straatpastor opereert onafhankelijk van alle instanties en is vooral gericht op in gesprek komen en een fundament van vertrouwen opbouwen met dak- en thuislozen die dreigen uit beeld te raken. Het initiatief zit in de verkenningsfase. Als het lukt voldoende (financiële) steun te vinden sluit het straatpastoraat als nieuw initiatief aan onder de koepel van Samen Dordt.

>> lees meer 

ga naar website Samen Dordt

Image description

Samen Erop Vooruit

Doe mee met de potjescheck

Image description

Nederland is een rijk land, maar dat geldt helaas lang niet voor iedereen. Maar liefst 5 miljoen mensen hebben elke maand moeite om rond te komen. Ondertussen zijn er talrijke regelingen en verschillende vormen van hulp waar veel mensen om verschillende redenen geen gebruik van maken. Daarom starten we in november in Dordrecht met het project Samen Erop Vooruit.

>>lees meer

Image description
Image description
ga naar website Vindplaatsen

Image description
Nieuwe vrijwilliger voor HipHelpt

Een nieuwe matchmaker erbij!

Image description

In de afgelopen maanden waren wij als HipHelpt wat onder bemand. Wij hebben het liefst drie matchmakers, zodat we een continuïteit aan kunnen bieden aan alle hulpvragers en hulpbieders. In de afgelopen periode heeft Jennifer naast Ria zitten te matchen. Dus zijn we erg blij met de inzet van Henriëtte, die het matchen van Jennifer overneemt. Graag stelt ze zichzelf aan jullie voor!
>>lees meer 

ga naar website HipHelpt

Image description

Rugzakkenactie werkgroep Broodnodig

Broodnodig organiseert rugzakkenactie voor dak- en thuislozen

Wat is Broodnodig? De werkgroep Broodnodig van Samen Dordt bestaat uit een groep enthousiaste christenen vanuit verschillende kerken die op een vast tijdstip elke week gratis eten verstrekken aan dak- en thuisloze mensen in Dordrecht. Door daarnaast ook aandacht te geven en in gesprek te gaan willen we de mensen laten ervaren dat ze gezien worden.

>>lees meer

Image description
ga naar website Broodnodig

Dordtse Vrijwilligersprijs 2023 van Inzet078.Stem op broodnodig voor de publieksprijs 2023 bij inzet078.

Broodnodig is een werkgroep van Samen Dordt en deelt elke dinsdagavond soep, broodje warme worst, fruit en kleding uit aan dak- en thuislozen in het centrum van Dordrecht.

Image description
Meer informatie en stemmen

Image description
7 november: Halfjaarlijkse bijeenkomst
Duurzaamheid en Diaconaat

Beste caritasmedewerkenden, diakenen en andere belangstellenden,

zoals we aan het einde van onze laatste bijeenkomst al hebben laten weten, hopen we de najaarsbijeenkomst te houden op 7 november. Plaats van samenkomst is de Antoniuskerk.

>>lees meer

ga naar website Diaconaal Platform

Image description
Hulplijn Dordt is een waardevol initiatief met impact voor de DordtenaarPresentatie eindrapport impactmeting Hulplijn Dordrecht

Afgelopen maand werden de resultaten van de impactmeting gepresenteerd, die in opdracht van de gemeente Dordrecht heeft plaatsgevonden. De uitkomsten zijn zeer positief te noemen en we zijn ook trots op hetgeen we tot nu toe hebben bereiktVerder zijn we afgelopen vrijdag 6 oktober aanwezig geweest bij de Toekomstmarkt voor senioren, die gehouden werd bij de tafeltennisvereniging Dordrecht. Samen met onze collega’s van Helpende Handen deelden we een kraampje. We hebben contacten gelegd met diverse organisaties die werkzaam zijn in de formele en informele hulp voor senioren. Ook hebben we diverse gesprekken gevoerd met senioren en uitgelegd wat de hulplijn mogelijk voor hen zou kunnen betekenen.Eén van de aanbevelingen uit het impactrapport was om nog meer bekendheid op te gaan bouwen binnen Dordrecht, dus dat wordt zeker één van de speerpunten waar we de komende tijd aan willen gaan werken. Tegelijkertijd doen we dan ook weer een oproep voor vrijwilligers die ons kunnen helpen de hulpvragen, die hopelijk in binnen gaan komen, op te kunnen gaan pakken.Aanmelden kan altijd via
https://hiphelpt.nl/
https://netwerkdordtsehelden.nl/
https://stichtingpresent.nl/dordrecht/

https://stichtinghelpendehanden.nl/

impactrapport
ga naar website Hulplijn Dordt
Samen Dordt financieel steunen

Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. Met jouw donatie help je ons om het diaconale werk in de stad mogelijk te maken.

Graag nodigen we je uit om ook financieel bij te dragen aan onze gezamenlijke missie. Meegeven is heel eenvoudig. Hieronder noemen we de mogelijkheden. Wil je bijdragen aan een specifiek project? Vermeld dit dan in de omschrijving.

Wij geloven in duurzaam herstel van relaties
en een hoopvolle toekomst voor iedere Dordtenaar

1. Geef een machtiging voor automatische incasso op onze donatiepagina
2. Klik hier en betaal makkelijk en snel via iDEAL (Mollie Payments)
3. Maak je gift over naar IBAN NL16RABO0362598959 t.n.v. Samen Dordt


ga naar onze donatie pagina
Image description

Colofon


Algemeen
E-mail: [email protected]
Telefoon: 078-2001078

IBAN
NL 16 RABO 0362 5989 59
Stichting Samen Dordt

Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net