Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description

Të reja mbi Rrjetin Mjekësor SiCRED

Image description

Swiss Medical Center

Të siguruarit e SiCRED mund të marrin tashmë shërbimet mjekësore edhe pranë Swiss Medical Center. Lexoni më tepër...

Klinika Okulistike Beci

Image description

Për të gjithë të siguruarit tanë në Shkodër, Klinika Okulistike Beci bëhet pjesë e rrjetit mjekësor SiCRED. Lexoni më tepër...

BioCare Lab

Image description

BioCare Lab së fundmi bashkëpunon me SiCRED për të ofruar shërbimet e tij ndaj të siguruarve tanë. Lexoni më tepër...

Image description

Family Hospital

Të siguruarit tanë tashmë mund të marrin shërbime mjekësore edhe pranë Family Hospital. Lexoni më tepër...

Wellness Albania Clinic

Image description

Merrni shërbimet e nevojshme mjekësore edhe pranë Wellness Albania Clinic, së fundmi bërë pjesë e rrjetit mjekësor SiCRED. Lexoni më tepër...

Klinika Koja

Image description

Pjesë e rrjetit mjekësor SiCRED është tashmë edhe Klinika Koja, të cilën mund ta gjeni në Rr. Kongresi i Manastirit. Lexoni më tepër...

Facebook
Instagram
Facebook
You Tube
Website

Copyright© 2023 SiCRED. All rights reserved. 

Want to use any of this information? Feel free to get in contact on [email protected]

If you want to unsubscribe, click here.
Sender.net