͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description

Urnik malih festivalov 2023 

Schedule for the little festivals 2023

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

We reserve the right to make changes to the programme.

Image description TELESA PROSTORI TOKOVI SVETOVI

 8.-12. AVGUST

                                                                           BODIES SPACES CURRENTS WORLDS

                                                                                                                      8th-12th AUGUST

 mali festival psihodrame

 15.-19. AVGUST
                                                                                               little festival of psychodrama

                                                                                                                    15th - 19th AUGUST

TELESA PROSTORI TOKOVI SVETOVI

BODIES SPACES CURRENTS WORLDS

TOREK, 8.8. 2023

TUESDAY, AUG 8TH


9h-10h

Prihod / Arrival


10h-13h

Delavnica: Ustvarjalni proces in psihodrama / Workshop: Creative process and psychodrama

(Tomi Janežič, gledališki režiser in psihodramski psihoterapevt/theatre director and psychodrama psychotherapist)


13h-15h
Gemmino kosilo / Gemma's lunch


15h- 16.30h

Izkustvena fotografska delavnica / Experiential workshop of photography

17h- 18.30h 

Skupina / Group

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Gemmina) / Dinner (also from Gemma)


19.30h 

Otvoritev razstave (Branko & Bajka Hojnik)

Predstava (Astrid Casali)

Exhibition opening 

Performance


SREDA, 9.8.2023

WEDNESDAY, AUG 9TH8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts 

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast


10h-13h

Delavnica: Ustvarjalni proces in psihodrama / Workshop: Creative process and psychodrama

(Tomi Janežič, gledališki režiser in psihodramski psihoterapevt/theatre director and psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Gemmino kosilo / Gemma's lunch


15h- 16.30h

Izkustvena delavnica / Experiential workshop

(Tomaž Grom, glasbenik/musician)


17h- 18.30h 

Skupina / Group

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Gemmina) / Dinner (also from Gemma)


19.30h

Koncert & pogovor s Tomažom Gromom

Concert & a talk with Tomaž Grom

ČETRTEK, 10.8.2023

THURSDAY, AUG 10TH8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast


10h-13h

Delavnica: Ustvarjalni proces in psihodrama / Workshop: Creative process and psychodrama

(Tomi Janežič, gledališki režiser in psihodramski psihoterapevt/theatre director and psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Gemmino kosilo / Gemma's lunch


15h- 16.30h

Izkustvena delavnica / Experiential workshop

(Tomaž Grom, glasbenik/musician)

17h- 18.30h 

Skupina / Group

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Gemmina)/ Dinner (also from Gemma)


19.30h

Instantna kompozicija (Tomaž Grom, Denes Döbrei etc.)

Instant composition

PETEK, 11.8.2023

FRIDAY, AUG 11TH8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast10h-13h

Delavnica: Ustvarjalni proces in psihodrama / Workshop: Creative process and psychodrama

(Tomi Janežič, gledališki režiser in psihodramski psihoterapevt/theatre director and psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Gemmino kosilo / Gemma's lunch

15h- 18h

Izkustvena delavnica / Experiential workshop

(Marta Melucci, učiteljica Feldenkrais metode in plesalka/ Feldenkrais teacher and dancer)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Gemmina)/ Dinner (also from Gemma)


19.30h

Film: Pero & pogovor s Damjanom Kozoletom 

Film: Pero & a talk with Damjan Kozole

SOBOTA, 12.8.2023

SATURDAY, AUG 12TH8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast


10h-13h

Delavnica: Ustvarjalni proces in psihodrama / Workshop: Creative process and psychodrama

(Tomi Janežič, gledališki režiser in psihodramski psihoterapevt/theatre director and psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Gemmino kosilo / Gemma's lunch


15h- 16.30h

Skupina / Group

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)

17h- 18.30h

Pogovor o novi knjigi Vladimirja Miloševića Depresija in ustvarjalnost

Talk about a new book Depression and creativity by Vladimir Milošević

18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Gemmina) / Dinner (also from Gemma)


19.30h

Koncert (Irena Tomažin)

Concert  

Image description

MALI FESTIVAL PSIHODRAME

LITTLE FESTIVAL OF PSYCHODRAMA

TOREK, 15.8.2023

TUESDAY, AUG 15TH9h-10H

Prihod / Arrival

10h-13h

Psihodramska skupina / Psychodrama group

(Sue Daniel, psihodramska psihoterapevtka/ psychodrama psychotherapist)


13h-15h
Lilijino kosilo / Lili's lunch


15h- 16.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Lada Kaštelan, dramatičarka in psihodramska psihoterapevtka/playwright and psychodrama psychotherapist)


17h- 18.30h 

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Lilijina) / Dinner (also from Lili)


19.30h

Otvoritev razstave (Igor Nesmiyanov)

Predstava/koncert/film

Exhibition opening 
Performance/concert/film


SREDA, 16.8.2023

WEDNESDAY, AUG 16TH


8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast

10h-13h

Psihodramska skupina / Psychodrama group

(Sue Daniel, psihodramska psihoterapevtka/ psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Lilijino kosilo / Lili's lunch


15h- 16.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Lada Kaštelan, dramatičarka in psihodramska psihoterapevtka/playwright and psychodrama psychotherapist)


17h- 18.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Lilijina) / Dinner (also from Lili)


19.30h

predstava/razstava/koncert/film & pogovor

performance/exhibition/concert/film & talk

ČETRTEK, 17.8.2023

THURSDAY, AUG 17TH8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast

10h-13h

Psihodramska skupina / Psychodrama group

(Sue Daniel, psihodramska psihoterapevtka/ psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Lilijino kosilo / Lili's lunch


15h- 16.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Boris Liješević, režiser in psihodramski psihoterapevt/ director and psychodrama psychotherapist)


17h- 18.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Lilijina) / Dinner (also from Lili)


19.30h

predstava/razstava/koncert/film & pogovor

performance/exhibition/concert/film & talk

PETEK, 18.8.2023

FRIDAY, AUG 18TH8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast

10h-13h

Psihodramska skupina / Psychodrama group

(Sue Daniel, psihodramska psihoterapevtka/ psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Lilijino kosilo / Lili's lunch


15h- 16.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Boris Liješević, režiser in psihodramski psihoterapevt/ director and psychodrama psychotherapist)


17h- 18.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Lilijina) / Dinner (also from Lili)


19.30h

predstava/razstava/koncert/film & pogovor

performance/exhibition/concert/film & talk

SOBOTA, 19.8.2023

SATURDAY, AUG 19TH8h -9h

jutranja vadba za entuziaste / morning workout for enthusiasts

(Denes Döbrei, plesalec/ dancer)9h- 10h

Zajtrk / Breakfast

10h-13h

Psihodramska skupina / Psychodrama group

(Sue Daniel, psihodramska psihoterapevtka/ psychodrama psychotherapist)

13h-15h
Lilijino kosilo / Lili's lunch


15h- 16.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Tomi Janežič, režiser in psihodramski psihoterapevt/ director and psychodrama psychotherapist)


17h- 18.30h

Psihodramska delavnica / Psychodrama workshop

(Vladimir Milošević, psihodramski psihoterapevt/ psychodrama psychoterapist)


18.30h- 19.30h

Večerja (tudi Lilijina) / Dinner (also from Lili)


19.30h

predstava/razstava/koncert/film & pogovor

performance/exhibition/concert/film & talk

TELESA PROSTORI TOKOVI SVETOVI so srečanja Ustvarjalnega centra Krušče kjer se umetnost povezuje z drugimi področji skozi delavnice, predavanja, pogovore in umetniške dogodke.


Mali festival psihodrame je namenjen vsem, ki želijo raziskovati svojo kreativnost- vsakodnevno, osebno, medosebno, profesionalno, umetniško in/ali psihoterapevtsko. Predhodnje izkušnje v psihodrami niso potrebne.


Mali festivali se z inspirativnimi gosti iz različnih področij osredotočajno na raznolikost perspektiv; skupinsko delo v izkustvenih delavnicah; deljenjem umetnosti, ki postane v teh pogojih posebna in dragocena; in na spontano oblikovanje začasne skupnosti.


Kratki raziskovalni in izobraževalni oddihi so valilnica kreativnih procesov in so namenjeni ne zgolj umetnikom, temveč vsem, ki si želijo bolje razumeti sebe in druge.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BODIES, SPACES, CURRENTS, WORLDS are encounters at Krušče Creative Center, where art connects to other fields through workshops, lectures, talks and artistic events.


little festival of psychodrama welcomes all who wish to explore their creativity – everyday, personal or interpersonal, career, artistic or psychotherapeutic one. Previous experiences in psychodrama are not needed.


With inspiring guests from various fields Little festivals focus on diversity of perspectives, group work in experiential workshops, sharing art that becomes special and precious in these conditions, and on spontaneous formation of a temporary community.


Short research and education retreats are a hatchery of creative processes, dedicated not only to the artists, but to all who wish to better understand themselves and others.


Drawing of buildings of Krušče CC

Spodaj lahko najdete informacije o kotizacijah, bivanju, hrani in email naslov na katerega nam lahko pišete z vprašanji, prijavami ali kar tako 😀


Bellow you can find information about participation fee, accommodation in Krušče CC, food and the email address to which you can write your questions, apply or just send a hello 😀

KOTIZACIJE/ PARTICIPATION FEE

Early bird prispevki veljajo do 10. julija 2023. Kot prijava velja nakazilo kotizacije (spodaj podatki za nakazila).

Early bird participation fee until July 10th. Bank transfer of the participation fee counts as an application (bank details bellow).10 DNI/DAYS: 725 EUR (625 EUR) 

9 DNI/DAYS: 675 EUR (585 EUR) 

8 DNI/DAYS: 620 EUR (540 EUR)

7 DNI/DAYS: 560 EUR (490 EUR)

6 DNI/DAYS: 495 EUR (435 EUR)

5 DNI/DAYS: 425 EUR (375 EUR)

4 DNI/DAYS: 360 EUR (320 EUR)

3 DNI/DAYS: 285 EUR (225 EUR)

2 DNI/DAYS: 200 EUR (180 EUR)

1 DAN/DAY: 105 EUR (95 EUR)


Nižji prispevek za študente_ke, edukante_ke psihoterapije, samozaposlene v kulturi, upokojene in člane_ice pshodramskih skupin na Kruščah /
Lower contribution for students, psychotherapy trainees, freelance artists, retirees and members of Krušče psychodrama groups.


Višji prispevek za ostale./
Higher contribution for others.


BIVANJE/ ACCOMODATION:

Bivanje v Ustvarjalnem centru Krušče se plača ločeno. Prispevek na noč je 30 eur na osebo v hišah in 15 eur na osebo za šotorjenje./
The accommodation at Krušče Creative Center is paid separately. The contribution per night is 30 eur per person in the houses and 15 eur per person for camping.


HRANA/ FOOD:

V času obeh festivalov bodo na voljo organizirani obroki: kosiło in večerja. Cena organizirane prehrane je 20 eur na dan. Gemma (v času prvega festivala) in Lili (v času drugega) bosta, vsaka na svoj način, pripravljali zdrave vegetarijanske obroke. V UC Krušče imajo vse hiše tudi kuhinje, kjer je mogoče shraniti in pripraviti hrano.

During both festivals we will offer organised meals: lunch and dinner. The cost per day is 20 eur. Gemma (in the time of the first festival) and Lili (in the time of the second) will be both preparing, each in their own specific way, healthy vegetarian meals. In CC Krušče all the houses include a kitchen where one can store and prepare food.

EMAIL:  

[email protected]

INFO ZA NAKAZILA/ BANK DETAILS:DRUŠTVO STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE
DRUŠTVO ZA UMETNIŠKO RAZISKAVO, KREACIJO, REZIDENCO IN EDUKACIJO KRUŠČE
ASSOCIATION STUDIO FOR RESEARCH ON THE ART OF ACTING
Krušče 2
1380 Cerknica
SLOVENIJA / EU
Davčna številka / TAX number: 29252792
Bančni račun / Bank account: SI56 6100 0001 9352 720
SWIFT: HDELSI22
Naslov banke / Bank address: DELAVSKA HRANILNICA D.D. Miklošičeva 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

Image description

Visit our webpage (under construction) to get more info and an idea of Krušče:

https://krusce.si/Copyright © 2023 Studio for Research on the Art of Acting - Krušče Association for Artistic Research, Creation, Residency and Education
All rights reserved.

Our mailing address is:
Studio za raziskavo umetnosti igre - Društvo za umetniško raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče
Krušče 2
1380 Cerknica
Slovenia

You are receiving this email because you signed up for our newsletter or expressed interest in Krušče Creative Center's activities.Visit us on social media:

If you want to unsubscribe, click here.
Sender.net