͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description

LVI naujienos

2023-06-12

Suinteresuotų Seimo narių manipuliacijos dėl Civilinės sąjungos ir kova už žodžio laisvę

Mieli skaitytojai,

Lietuvos politinę padangę krečiant vienu už kitą stipresniems skandalams, panašu, kad susiklosčiusia situacija naudojasi ir Civilinės sąjungos įstatymo priėmimu suinteresuoti Seimo nariai. Jie imasi įvairiausių būdų, net klastos, siekdami prastumti šį net 72% Lietuvos gyventojų nepageidaujamą įstatymo projektą, kuriuo, apeinant LR Konstituciją, būtų įteisinta ir tos pačios lyties porų partnerystė. Šalia to, prisidengiant tragiška Lietuvos demografine situacija, bandoma prastumti ir betėvystę skatinantį pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, kuriame įtvirtinama, kad pagalbinio apvaisinimo paslaugomis galėtų pasinaudoti ir vienišos sveikos moterys. Taip suaugusiųjų interesai iškeliami aukščiau vaiko prigimtinės teisės augti biologinėje šeimoje, turėti tėti ir mamą.Tuo pačiu metu tebesitęsia kova už žurnalistų teisę kritikuoti valdžios sprendimus, kurios priešakyje yra atsidūręs žurnalistas Virginijus Savukynas. Apie visą tai išsamiai šiame naujienlaiškyje.


Šiame naujienlaiškyje skaitykite:

 • Manipuliacijos siekiant priimti Civilinės sąjungos įstatymą;
 • Siūlomi betėvystę skatinantys Pagalbinio apvaisinimo įstatymo paketimai;
 • Žurnalistų teisė kritikuoti valdžią turi būti apginta.

    MANIPULIACIJOS SIEKIANT PRIIMTI

    CIVILINĖS SĄJUNGOS ĮSTATYMĄ

    Gegužės 22 d. LR Seimo svetainėje ir didžiojoje žiniasklaidoje buvo paskelbta, kad Civilinės sąjungos (toliau – CS) projektas išimtas iš Seimo darbotvarkės, o viešai deklaruojama priežastis – dabartinės politinės krizės sąlygomis nenorima dar labiau audrinti visuomenės. Tačiau jau kitą dieną, nemažai daliai CS projektui nepritariančių Seimo narių esant komandiruotėse, pragmatiškai pasiskaičiavus, projektas staiga sugrąžintas į darbotvarkę ir jam po balsavimo pritarta. Ko gero, dar niekada Lietuvoje nebuvo tokių klastingų ir manipuliuojančių Seimo narių, kurie apgaule ir atviru melu bandytų siekti savo tikslų. Jeigu projektas toks teigiamas, kodėl bijoma atvirumo ir griebiamasi tokių manipuliacijų?

    Kviečiame peržvelgti LVI sukurtą lentelę, kaip už Civilinės sąjungos įstatymo projektą balsavo atskiri Seimo nariai. Kaip balsavo frakcjos, galite peržiūrėti čia. Taip pat kviečiame išreikšti savo palaikymą prieš CS balsavusiems Seimo nariams. Jūsų palaikymas jiems yra labai svarbus!

    Image description
    Image description

    Nors jau ne kartą LVI ir kitų ekspertų buvo viešai aptartas CS įstatymo projektas, jo keliamos grėsmės bei kas pasikeistų jį priėmus, dar kartą apie visa tai dabartiniame kontekste Marijos radijo „Aktualijų“ laidoje kalbėjosi LVI valdybos pirmininkas Audrius Globys ir valdybos narė, teisininkė Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Laidą perklausyti galite čia.

    Kaip Delfi publikuotame straipsnyje teigia Kristina Zamarytė-Sakavičienė, „kovoje už ir prieš Civilinės sąjungos įstatymą susiduria dvi skirtingos laisvės sampratos. Pirmoji siekia asmeninius interesus, norus, aistras paversti „žmogaus teisėmis“, kurias privalo užtikrinti, saugoti ir ginti valstybė. Nesvarbu, kokias pareigas užkrauna kitiems visuomenės nariams, kiek bus apribota jų laisvė. Nesvarbu, kad laikui bėgant tokios „nepelnytos teisės“ ardys ir skurdins mūsų visuomenę, vis mažiau resursų palikdamos ateities kartoms. <...> Visais ankstesniais laikais – nuo Sokrato iki XIX amžiaus – Vakarų civilizacija skelbė visai kitokią laisvę. Laisvas buvo tas, kuris laisvai nuo savo troškimų, pagundų ir instinktų geba pasielgti protingai ir teisingai; kuris gali pasirinkti tai, kas yra gera ir vertinga. Vakarų kultūra puoselėjo kuriančią, o ne griaunančią laisvę.“ Visą straipsnį skaitykite čia.

    Image description

    SIŪLOMI BETĖVYSTĘ SKATINANTYS PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI

    Birželio 8 dieną LR Seime pateikimo stadijoje buvo svarstomas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 1, 2, 3, 5, 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimų projektas, kuris, be kita ko, numato pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir to pageidaujančioms vienišoms moterims.

    Image description

    Projekte teigiama: „Šis įstatymas nustato moters pagalbinio apvaisinimo ir vaisingumo išsaugojimo paslaugų teikimo sąlygas, būdus, tvarką, įstatymų nustatyta tvarka santuoką sudariusių asmenų (toliau – sutuoktiniai), partnerių ir vienišų moterų, kurių prašymu atliekamas pagalbinis apvaisinimas, taip pat asmenų, kuriems teikiamos vaisingumo išsaugojimo paslaugos, teises.“

    Šiame įstatymo projekte atsižvelgiama į suinteresuotų suaugusiųjų norus, taip pat medicinos verslo interesus, tačiau ignoruojami vaiko interesai, jo teisė turėti tėtį ir mamą. Jokie argumentai dėl šalies demografinių rodiklių gerinimo ar suaugusių norų tenkinimo nėra pakankami tokio įstatymo priėmimui. Štai įstatymo projekte yra numatyta, kad „Vieniša moteris, pasirašiusi informuoto paciento sutikimą atlikti pagalbinį apvaisinimą, laikoma vaiko, gimusio po pagalbinio apvaisinimo, motina pagal įstatymą. Vieniša moteris, pasirašiusi informuoto paciento sutikimą atlikti pagalbinį apvaisinimą, lytinių ląstelių donoras, embriono donorai ar vaikas, gimęs po pagalbinio apvaisinimo naudojant lytinių ląstelių donoro lytines ląsteles ar embriono donorų embrioną, neturi teisės reikalauti, kad lytinių ląstelių donoro ar embriono donorų tėvystė (motinystė) būtų pripažinta ar nustatyta dėl vaiko, pradėto pagalbinio apvaisinimo būdu naudojant lytinių ląstelių donoro lytines ląsteles ar embriono donorų embrioną. Lytinių ląstelių donoro, embriono donorų ir vaiko, gimusio po pagalbinio apvaisinimo naudojant lytinių ląstelių donoro lytines ląsteles ar embriono donorų embrioną, bei jų giminaičių tarpusavio asmeninės neturtinės ir turtinės teisės bei pareigos neatsiranda.“

    Taip skatinama betėvystė, o iš vaiko atimama jo pamatinė teisė sužinoti, kas yra jo tėtis, seneliai, kur yra jo šaknys. Vaikas tarsi prilyginamas daiktui, kažkokiai prekei, kurią galima įsigyti ignoruojant, kad jis yra asmuo ir turi prigimtines teises.

    Įstatymo projektui pateikimo stadijoje buvo nepritarta, jis grąžintas tobulinti. Atskirų Seimo narių bei frakcijų balsavimo rezultatus galite rasti čia.

    ŽURNALISTŲ TEISĖ KRITIKUOTI VALDŽIĄ

    TURI BŪTI APGINTA

    Laidų vedėjas Virginijus Savukynas, kurį LRT etikos kontrolierė paskelbė pažeidusiu etiką dėl teisingumo ministrei Ewelinai Dobrowolskai nepalankaus įrašo Facebooke ir įpareigojo šį įrašą pašalinti bei skyrė nuobaudą, nežada pasiduoti ir, kovodamas už savo ir mūsų visų žodžio laisvę, tokį sprendimą apskundė teismui.

    Image description

    Pasak V. Savukyno, „teisė kritikuoti valdžią turi būti apginta. LR Konstitucija suteikia visiems teisę turėti savo nuomonę ir kritikuoti valdžią. Konstitucijoje aiškiai teigiama, kad už valdžios kritiką negali būti persekiojamas nė vienas pilietis. Tai labai svarbios nuostatos, kurios turi būtų ne vien deklaratyvios. <...> Kitaip negalėtų dirbti nė vienas žurnalistas. Kitaip nebūtų demokratijos ir žodžio laisvės. Šiemet LRT etikos kontrolierės priimtas sprendimas dėl mano neva padaryto LRT etikos kodekso pažeidimo kritikuojant ministrės elgesį, taip pat pastarąjį palaikęs LRT Tarybos sprendimas sukėlė dar daugiau abejonių dėl teisės dirbti savo darbą, puoselėti savo profesiją bei reputaciją ir, svarbiausia, dėl mano, kaip žmogaus ir piliečio, teisės reikšti savo nuomonę. Visuomenės reakcija į šią istoriją parodė, jog ir jai yra daug neaiškių klausimų.“ Daugiau apie tai skaitykite čia.

    Su už žodžio laisvę kovojančiu žurnalistu solidarizavosi ir Lietuvos profesinės sąjungos: Lietuvos žurnalistų profesinė sąjunga, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga bei Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“.

    Krikščionių profsąjunga kvietė į solidarumo ir protesto akciją „stop LRT cenzūrai“, kuria ragino visus, kam svarbi LR Konstitucijoje įtvirtinta žodžio laisvė, solidarumą ir protestą išreikšti mėnesį laiko nežiūrint, neklausant, neskaitant ir nedalinant komentarų bei interviu LRT.

    V. Savukyną palaikė ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, kuri kreipėsi į LRT Generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę–Budrienę ir LRT Tarybą pareikšdama, kad „LRT Etikos kontrolierės ir LRT Tarybos veiksmai daro gėdą ir diskredituoja LRT, kuri yra nacionalinis transliuotojas, išlaikomas visų Lietuvos gyventojų mokesčiais, ir turi atspindėti visą Lietuvos piliečių nuomonių įvairovę, nepaisant to, ar tos nuomonės patinka tuo metu valdžioje esantiems politikams.“

    Apie šį atvejį ir cenzūrą bei nutildymo, atšaukimo kultūrą apskritai Marijos radijo laidoje „Ką daryti“ kalbėjosi Krikščionių profsąjungos bei LVI valdybos pirmininkas Audrius Globys ir pats Virginijus Savukynas. Laidą galite rasti čia.

    Teisininkė, docentė Liudvika Meškauskaitė V. Savukyno persekiojimo atvejį išanalizavo iš teisinės pusės. Ji rašo: „Teisminėje praktikoje jau yra nusistovėjusi taisyklė, kad visuomenės informavimo priemonėse skelbiamoms žinioms taikytinas tiesos kriterijus, o nuomonė turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų, neįžeidžiant trečiųjų asmenų, nemenkinant jų garbės ir orumo. V. Savukyno įraše negalime įžvelgti nurodytų požymių, todėl LRT etikos inspektorės sprendimas nesuderinamas su teise, o tik iškalbingas faktas apie LRT vykstančius procesus.“ Visą straipsnį skaitykite čia.

    Image description

    Kviečiame prisidėti prie LVI veiklos

    Jūsų parama mums labai svarbi. Kviečiame pagal galimybes prisidėti prie Laisvos visuomenės instituto veiklų (straipsnių rašymo, viešinimo, ekspertų išlaikymo, konferencijų rengimo, vertimų ir kt.) finansine parama ir dėkojame už Jūsų palaikymą. Plačiau skaitykite čia.

    Linkėjimai

    Laisvos visuomenės instituto komanda

    If you want to unsubscribe, click here.