͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description

LVI naujienos

2022-11-04

Visuomenės sutartis ir bandymai ją išduoti

Mieli skaitytojai,

LR Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas, kurį Tauta referendumo būdu priėmė prieš 30 metų. Tai visos visuomenės susitarimas – sutartis, ant kurios padėjęs ranką prisiekia ir LR Prezidentas, ir LR Seimo nariai. Priimdami Konstituciją piliečiai susitarė: „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas“ ir „Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“. Nepaisant to, bandymai apeiti LR Konstituciją ir įtvirtinti tos pačios lyties asmenų „teises“ kurti šeiminius santykius – tęsiasi. Priimdami Konstituciją piliečiai taip nesitarė, o apklausos rodo, kad jų nuomonė nepasikeitė ir jie tam nepritaria ir dabar.


Šiame naujienlaiškyje skaitykite:

 • Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 30;
 • Apklausos ir rinkėjo išdavystė;
 • Piliečių iniciatyvinė grupė: Dėl šeimos sampratos keitimo būtina atsiklausti tautos referendume;
 • Kviečiame į konferenciją „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“;
 • Skaitiniai. Medicininės ir moralinės cheminio aborto problemos.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI – 30!

  Prieš 30 metų, 1992 m. spalio 25 d., referendume Lietuvos Respublikos piliečių priimta visuomenės sutartis – Lietuvos Respublikos Konstitucija! Šiame dokumente visuomenė susitarė dėl pamatinių dalykų, kurių nei politikams, nei teismams nevalia keisti be Tautos pritarimo.

  Image description

  LIETUVIŲ TAUTA
  – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
  – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
  – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
  – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
  – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
  – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
  atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ!

  Image description

  APKLAUSOS IR RINKĖJO IŠDAVYSTĖ

  Atliktos apklausos – viena jų buvo atlikta LVI užsakymu – parodė, kad absoliuti dauguma (68,2%) Lietuvos piliečių nepritaria partnerystės ar civilinės sąjungos įteisinimui. Dar daugiau – net už civilinės sąjungos įteisinimą pasisakančių partijų rinkėjai norėtų, jog šis klausimas būtų sprendžiamas referendumu. Atrodo, apklaustieji supranta – priimdami Konstituciją sudarėme sutartį, Ir šią sutartį galime keisti tik iš naujo sutardami Tautos referendumo būdu. Dalinamės ekspertų analizėmis – apie apklausas, skirtingų partijų rinkėjų požiūrį ir ką tai sako valdantiesiems.

  Sociologė dr. Živilė Advilonienė. Apklausos duomenys iškalbingesni nei politikų žodžiai, pažadai ir veiksmai

  Image description

  Žodis, pažadas, veiksmas - trijų raktažodžių prizmė, padedanti į visa, kas vyksta, pažvelgti kitomis akimis. „Žodis ir jų gausoje gimstanti kalba, išreiškianti ir perteikianti tautos, šalies, kultūros savastį <...> Keisdami žodžius ir kalbą keičiame ir mąstymą, performuojame pasaulėžiūrą, transformuojame pasaulėjautą, darome įtaką veiksmams ir pasirinkimams. Kartais tai vyksta tiesiogiai ir tiesmukai, kartais – itin subtiliai ir pamažu.<...> Taip pamažu nužudymas su asmens sutikimu virsta eutanazija, cheminis abortas – vaistiniu nėštumo nutraukimu, šeima – namų ūkiu… Nuasmeninant, nužmoginant, iš žmogaus esaties atimant žmogiškąją šerdį. Tarsi žmogaus net nebūtų. Pamažu prie to priprantama, dalies pokyčių imama nepastebėti. Žmogus tampa panašus į šylančiame vandenyje nejučia (iš)verdančią varlytę, o keičiamas žodis neretai ima ne kurti, o griauti. <...>

  Partnerystės sąvoką pakeitus civilinės sąjungos terminu, ištransliavus visuomenei žinutę apie projekto kompromisiškumą ir pokyčius jame, panašu, siekiama kelių tikslų. Pirmiausia, visuomenė „nujautrinama“, nes naujojo įstatymo projekto pokyčiai pristatomi kaip atsitraukimas nuo partnerystės projekto. <...> Antra, pats civilinės sąjungos terminas probleminis: juo ne tik klaidinama visuomenė. Juo sąmoningai siekiama jos palankumo, kryptingai dedamos pastangos keisti jos mąstyseną nujautrinant sąvokas, artinant jas prie įprastos terminijos. Dėl artimo sąvokų santuoka ir sąjunga skambesio, neįsigilinant į naujos įstatymo projekte vartojamos sąvokos ir projekto turinį, neįsiklausant į pakankamai aiškiai ne vieno politiko deklaruojamus tolimesnius siekius, lengva susipainioti.

  Skaityti straipsnį

  Istorikas doc. dr. Darius Alekna. Apklausos, artėjantys rinkimai ir Civilinės sąjungos įstatymas

  „Įvairios reprezentatyvios apklausos daug ką pasako apie mūsų visuomenę. Šiais ypatinga skaičių galia tikinčiais laikais pravartu gebėti „mokslu tikinčių“ žmonių kalba pasakyti dalykus, kurie ir taip aiškūs visuomenės požiūrį ir nuotaikas atviromis akimis matantiems žmonėms. Vienas iš tokių akivaizdžių dalykų – teisinės prievartos priemonėmis konstruojama homoseksualių asmenų „šeima“, kad ir kaip tas naujoviškas socialinio eksperimento darinys būtų vadinamas. Įdomu šiuos duomenis palygini su anksčiau darytomis apklausomis, pati seniausia apklausa fiksuoja padėtį prieš dešimtmetį. 

  Image description

  2012 m. Notarų rūmų užsakyta apklausa rodo lygiai tokią pačią padėtį: 13 proc. pritaria, 74 proc. nepritaria, neturi nuomonės 13 proc. Per dešimtmetį buvo surengtos dar kelios panašios apklausos, tačiau jų duomenys tokie patys ir svyruoja (į didesnę nepritariančių pusę) paklaidos ribose.“

  Image description
  Skaityti straipsnį

  Civilinės sąjungos ir Artimojo ryšio projektų skirtingumai ir poveikis visuomenei

  Image description

  Apie Civilinės sąjungos ir Artimojo ryšio projektų skirtingumus ir poveikį visuomenei, apie žodžio prasmę, terminų reikšmę, kalbos slinkstį, siekiant visuomenės pritarimo, bei visuomenės nuomonės apklausas Marijos radijuje kalbasi socialinių mokslų daktarė, VDU dėstytoja dr. Živilė Advilonienė, LVI valdybos narys, istorikas doc. dr. Darius Alekna, LVI pirmininkas Audrius Globys.

  

  Laidos klausykite čia.

  PILIEČIŲ INICIATYVINĖ GRUPĖ: DĖL ŠEIMOS SAMPRATOS KEITIMO BŪTINA ATSIKLAUSTI TAUTOS REFERENDUME

  Reaguodama į LR Seimo ketinimą priimti Civilinės sąjungos įstatymą, kuris vienos lyties asmenims, sudariusiems civilinę sąjungą, suteiktų šeimos teisinį statusą, piliečių grupė kreipėsi į LR Seimo narius su raginimu, jeigu ketinama keisti šeimos sampratą, tai privaloma inicijuoti referendumą ir dėl šio klausimo atsiklausti Tautos.

  

  „Lietuvos visuomenės sutartis, įtvirtinta LR Konstitucijoje, yra grindžiama plačiu, visą visuomenę apimančiu sutarimu, kad Lietuvos visuomenės ir valstybės pagrindas yra ne bet kokios bendro gyvenimo formos, bet prigimtinė šeima, kylanti iš vyro ir moters lyčių papildomumo bei šio lyčių papildomumo sąlygojamos santuokos bei giminystės ir kraujo ryšių. Visuomenės sutarties nepaisymas, visuomenei primetant tai, dėl ko ji nesitarė ir negalėjo susitarti, neišvengiamai vestų į visuomenės nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, kurių pareiga – ginti visuomenės sutartį, o ne primesti visuomenei svetimas nuostatas pasinaudojant politine ir institucine galia“ – rašoma kreipimesi.

  Skaityti daugiau

  LAPKRIČIO 18 D. RENGIAMA KONFERENCIJA „GYVYBĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS TECHNOLOGIJŲ PAŽANGOS LAIKMETYJE“

  Image description

  Gyvename nerimo kupinu laikmečiu, kai žmogaus gyvybei tiesiogiai grasina Europoje kilęs karas, kai demografiniai rodikliai nebeužtikrina kartų kaitos, o teisėkūroje diegiami įstatymai, prieštaraujantys mokslo įrodymams apie žmogaus gyvybės pradžią, raidą, žmogaus gyvensenos svarbą jo sveikatai. Atliepiant žmonijai šiuo metu svarbiausias aktualijas, Lietuvos sveikatos mokslų universitete rengiama respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“, kurioje bus kalbama apie žmogaus fizinės ir psichinės sveikatos programavimą, ekologinės, socialinės bei teisinės aplinkos reikšmę žmogaus gyvenimui.

  

  Lapkričio 18 d., penktadienį, LSMU MLK akademiko Zigmo Januškevičiaus salėje (Eivenių g. 4, Kaunas) vyksiančioje konferencijoje dalyvaus ir savo įžvalgomis pasidalins medicinos, teologijos ir teisės sričių mokslininkai-praktikai. Konferenciją vainikuos diskusijų forumas, kuriame pasisakyti (iki 3 min.) kviečiami visi dalyviai.

  Konferencijos dalyviams bus išduodamas LSMU pažymėjimas (6 val.), skirtas visų specialybių gydytojams, akušeriams, slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams, dvasiniams asistentams, kapelionams ir pedagogams. Registracija iki lapkričio 8 d.

  Daugiau informacijos

  KVIEČIAME SKAITYTI

  Bryan Gonsalves. Medicininės ir moralinės cheminio aborto problemos

  „Apžvelgus mūsų dienų žiniasklaidos publikacijas apie medikamentinį abortą, matyti, kad jose pabrėžiamas tariamas Mifepristono ir Misoprostolio preparatais atliekamo aborto saugumas. Tačiau tokia išvada yra klaidinga. Kiekvienas abortas ne tik atima žmogaus gyvybę, bet taip pat gali sužaloti motiną ir privesti net iki mirties.

  

  Įteisinus cheminį nėštumo nutraukimą, aborto piliules siekiant naudos gali panaudoti prekiautojai žmonėmis, smurtaujantys partneriai ir kiti žmonės, planuojantys jas panaudoti nedorais tikslais. Cheminio aborto įteisinimas gali vesti prie prievartinių abortų skaičiaus išaugimo; jau buvo pasirodę pranešimų apie tai, kaip besilaukiančioms motinoms aborto piliulės sugirdomos joms to nežinant ir su tuo nesutinkant.“

  Image description
  Skaityti daugiau

  Kviečiame prisidėti prie LVI veiklos

  Jūsų parama mums labai svarbi. Kviečiame pagal galimybes prisidėti prie Laisvos visuomenės instituto veiklų (straipsnių rašymo, viešinimo, ekspertų išlaikymo, konferencijų rengimo, vertimų ir kt.) finansine parama ir dėkojame už Jūsų palaikymą. Plačiau skaitykite čia.

  Linkėjimai

  Laisvos visuomenės instituto komanda

  If you want to unsubscribe, click here.