‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description

LVI naujienos

2021-11-15

LVI renginiai - prigimtinės šeimos stiprinimo srityje

Mieli LVI bičiuliai,pastaruoju metu mums pasisekė suorganizuoti ne vieną turiningą ir kokybišką renginį. Visiškai netrukus dar vienas jų – konferencija „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje“, taip pat dalinamės ir praėjusių atgarsiais.

  Nuotolinė konferencija „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje“ – dalyvaukite!

  

  Image description

  Poryt, lapkričio 17 d., 10 val. vyks nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje“. Renginio tikslas – aptarti pagalbos moterims, esančioms krizinio nėštumo situacijoje, galimybes ir iššūkius bei pristatyti Nacionalinės krizinio nėštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcijos gaires.

  

  2020 m. Laisvos visuomenės institutas savo renginiuose prisiminė 1994 m. Kaire vykusioje JTO Tarptautinėje gyventojų ir vystymosi konferencijoje priimtą veiksmų programą. Ji valstybėms nustatė pareigą imtis priemonių, kurios visais atvejais suteiktų žmogaus orumą atitinkančią medicinos pagalbą bei konsultavimą moterims, besikreipiančioms dėl aborto. Tuomet Lietuva taip pat dalyvavo konferencijoje ir pasirašė galutinį dokumentą, tokiu būdu prisiimdama tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje.

  

  Visus 2021 m. LVI drauge su partneriais nuosekliai siekė, kad pernai išsakytos įžvalgos virstų darbais – buvo ruošiamos Nacionalinės krizinio nėštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcijos gairės. Rengiant dokumentą konsultuotasi su ekspertais, mokslininkais, specialistais, kartu ieškota sprendimų ir atsakymų.

  

  Konferencijoje „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje“ apžvelgsime probleminius pagalbos moteriai, esančiai krizinio nėštumo situacijoje, aspektus, aptarsime kompleksinės pagalbos ir prevencijos paslaugų teikimą užtikrinančios sistemos poreikį ir pristatysime Nacionalinio krizinio nėštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcijos gaires bei viziją.

  

  Pasimatykime renginyje! Iki rytojaus 12 val. dar galite suspėti užsiregistruoti. 

  Registracija į konferenciją

  

  Lietuvoje lankėsi žymus sociologas prof. Markas Regnerusas

  Image description

  Spalį Teksaso universiteto sociologijos profesorius Markas Regnerusas Vilniuje skaitė pranešimą „Santuoka ir partnerystė: sociologinė perspektyva“. Ši tema dabar itin aktuali ir Lietuvoje – valdantieji partnerystės įteisinimo projektą žadėjo pakartotinai teikti šiuo metu vykstančioje Seimo rudens sesijoje. 

  

  Visame pasaulyje itin garsiai nuskambėjo M. Regneruso tyrimas, apėmęs ir vaikus, kurių tėvai turėjo santykius su tos pačios lyties partneriu ar partnere. Jis priėjo išvados, kad asmenims, kurių vienas iš tėvų palaikė romantiškus santykius su tos pačios lyties asmeniu, gresia didesnė neigiamų pasekmių (pavyzdžiui, prastesni akademiniai rezultatai). Šis tyrimas sukėlė tarptautinį skandalą ir buvo narpliojamas „po kaulelį“, siekiant paneigti tyrimo išvadas, kvestionuoti metodologiją ir diskredituoti autorių. Nors tyrimas sulaukė daug neigiamų politizuotų reakcijų, jo autoriui pavyko apsiginti, tyrimas ne tik nebuvo paneigtas, bet vis dar yra plačiai cituojamas. O pats autorius 2018 m. pavasarį gavo profesoriaus vardą ir toliau vykdo reikšmingus sociologijos mokslo tyrimus. Šiuo metu prof. M. Regnerusas yra daugiau nei 40 recenzuotų mokslinių straipsniu ir trijų knygų (išlaido Oxford University Press) autorius.

  

  Taip pat kviečiame skaityti M. Regneruso straipsnį „Kodėl santuoka yra ne tik privatus, bet ir viešas reikalas“, skelbtą šį rudenį LVI išleistoje knygoje „Partnerystė ar šeima. Pasirinkimas Lietuvai“. Jame apžvelgiame santuokos esmė ir sampratos pokyčiai. Beveik visose valstybėse, įteisinusiose tos pačios lyties asmenų santuokas, prieš tai buvo įteisintos partnerystės. Taigi, tikėtina, kad Lietuvoje įteisinus vienos lyties partnerystes, ilgainiui būtų įteisintos ir santuokos, todėl sociologo argumentai gali būti aktualūs ir mums.

  Video įrašasStraipsnis

  Įvyko seminaras apie jaunimo lytinei sveikatai stiprinti skirtas inovatyvias priemones ugdymui bei ugdymuisi

  Image description

  Spalio 8 d. įvyko mokslinis-praktinis seminaras „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas“.

  

  Projekto „Atviri gyvenimui“ tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, sukuriant inovatyvias mokymo priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimui. Rizikingo lytinio elgesio prevencija turi dvi dimensijas – rizikos vengimo ir rizikos pasekmių mažinimo. Jų įgyvendinimo pasekmės vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui yra visiškai skirtingos. Rizikos vengimas atitinka bendrą jaunimo sveikatos stiprinimo strategiją, kai vaikai ir jaunimas yra mokomi atsisakyti rizikingo elgesio, t. y. nevartoti svaigalų, narkotikų ir vengti visų kitų priklausomybę galinčių sukelti priemonių. Todėl projekto „Atviri gyvenimui“ sumanytojai ir vykdytojai jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui pasirinko būtent rizikos vengimo dimensiją.

  Seminare projekto vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Birutė Obelenienė aptarė projekto „Atviri gyvenimui“ pagrindus. Tyrimais įrodyta, kad žmogaus elgesys priklauso nuo jo turimų įsitikimų, tad įsitikinimų ir vertybių, susijusių su lytiškumu, stiprinimas yra viena pagrindinių rizikingo lytinio elgesio prevencijos priemonių.Moksleiviams būtina pateikti tinkamą, su sveikata susijusią informaciją apie abiejų lyčių vaisingumo sistemas, seksualumo raiškos poreikius ir kitas temas, padedančias suvokti vaisingumą kaip natūralų ir vertingą savo raidos bruožą. Plačiau susipažinti galite čia.

  Image description

  Atsižvelgiant į preliminariais tyrimais nustatytą menką jaunimo lytinės sveikatos raštingumą, projekto metu buvo kuriamos inovatyvios, skaitmeninės priemonės dviem tikslinėms grupėms – pedagogams ir moksleiviams. Inovatyvias priemones ugdymui (IPU) pedagogams kūrė VDU Santuokos ir šeimos studijų centras ir Laisvos visuomenės institutas, o inovatyvias priemones ugdymuisi moksleiviams (IPUSI) – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos veiklos grupė „Esi vertas daugiau“. Atskiroms grupėms skirtos priemonės pristatomos interneto svetainėse: mokytojams – atvirigyvenimui.lt, mokiniams esivertasdaugiau.lt.

  

  Kviečiame susipažinti su sukurtais produktais nurodytose svetainėse bei projekto metu atliktų tyrimų rezultatais: IPU čia ir IPUSi čia.

  Kviečiame prisidėti prie LVI veiklos

  Jūsų parama mums labai svarbi. Kviečiame pagal galimybes prisidėti prie Laisvos visuomenės instituto veiklų (straipsnių rašymo, viešinimo, ekspertų išlaikymo, konferencijų rengimo, vertimų ir kt.) finansine parama ir dėkojame už Jūsų palaikymą. Plačiau skaitykite čia.

  Linkėjimai

  Laisvos visuomenės instituto komanda

  If you want to unsubscribe, click here.