Kan du inte se bilderna? Klicka här.
Image description

Oktober 2021

Image description

Boverket jobbar för schystare projektkultur

Enligt Boverket kostar fel, brister och skador i byggbranschen 111 miljarder, varje år! Så ska det självklart inte behöva vara! Det kostar både samhället stora ekonomiska summor och utgör även en onödigt stor belastning på vår miljö i form av slöseri och svinn av material.Boverket driver därför en kampanj för schystare projektkultur. Det tycker vi på Conservator givetvis är jättebra och något vi vill belysa och uppmuntra. Vi behöver höja yrkesstoltheten i branschen och få alla inblandade att ta ett större ansvar, beställare och konsulter till yrkesarbetare. Vi behöver öka engagemanget och motivationen samtidigt som ledarskapet behöver fokusera mer på tillit, trygghet och inte minst delaktighet så att var och en gör sitt bästa för helheten i ett byggprojekt.Gå gärna in på Boverket och läs mer om kampanjen. Nu hjälps vi åt att få byggbranschen på en bättre bana, för framtidens inomhusmiljö!

Läs mer hos Boverket...
Image description

Förebygga kvalitetsproblem genom systematisk kravhantering

Vi människor tillbringar större delen av våra liv inomhus och behöver goda miljöer för att må och prestera bra. Boverkets byggskaderapport från 2018 visade på en årlig kostnad för fel, brister och skador i byggbranschen på drygt 100 miljarder kronor. En av förutsättningarna för att skapa en god inomhusmiljö och uppnå en hållbar samhällsbyggnadssektor är att vi gör allt vi kan för att minska risken för att det ska bli fel. För att lyckas har alla aktörer i byggbranschen ett stort ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen, även som enskild medarbetare.Just nu pågår ett spännande SBUF-projekt som undersöker hur byggbranschens kravhantering kan utvecklas genom att hämta inspiration från andra branscher. En möjlighet som förts fram är att införa systematisk kravhantering. En framtida vision för systematisk kravhantering i byggbranschen är ett anpassat systemstöd som följer genom hela processen och hanterar krav från kravidentifiering till validering, och där göra krav kopplade och spårbara.Vi som jobbar med riskhantering och skadeutredningar ser att det finns ett tydligt behov av att stärka kravhanteringen i byggbranschen och följer med spänning detta utvecklingsarbete!

Läs mer hos Boverket...
Läs om projektet hos SBUF...
Image description

Förtydligande av kravet för dörröppning i våtutrymme

I och med de nya branschreglerna Säkra Våtrum 2021 infördes nya krav för dörröppning till våtutrymmen. Några av de nya kraven är att trösklar och dörrkarm ska vara monterade innan tätskiktet appliceras samt att tröskel eller motsvarande ska monteras i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra homogent (foglöst) uppvik av tätskikt.Problem kan dock uppstå vid konstruktioner med tjock vägg som ger en djupare dörrsmyg än normalt. Där kan man inte placera tröskel i liv med väggen, vilket ju ställs som krav i de uppdaterade branschreglerna. Och i vissa fall kan det hända att tröskeln inte är på plats när tätskiktsarbetet ska utföras. Det har därför kommit ut ett nytt dokument från GVK som beskriver lösningar för att ändå kunna göra konstruktionen på ett säkert och godkänt sätt utan avvikelser.

Läs mer...
Image description

Mätperiod för radon och ny metodbeskrivning

Har ni koll på radon på era arbetsplatser och i era bostäder? Den 1 oktober började mätperioden för långtidsmätning av radon som sträcker sig mellan 1 oktober och 30 april. Om ni behöver hjälp med att utföra en mätning eller att ta fram åtgärdsförslag efter redan genomförd mätning så kan vi självklart hjälpa er!I år har det även kommit en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser om hur mätningar ska utföras för att vara korrekta, självklart följer vi på Conservator den nya metodbeskrivningen! 🙂

Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten
Direkt till nya metodbeskrivningen
Image description
Image description

Viktigt att vidareutbilda oss själva!

Conservator strävar alltid efter hög kunskap och kompetens. Ständig utveckling av vår personal har hög prioritet för att både utveckla företaget och för att kunna hjälpa er kunder på bästa sätt.På bilderna ser ni Markus och Linus. Markus har nyligen blivit godkänd Byggdoktor, en utbildning som nästan alla konsulter på Conservator har. Linus har utökat sina kunskaper inom värmeberäkningar, strålningslära och termografering


Senast veckorna har även fler från personalen färdigställt olika utbildningar. Exempelvis har John Sonestedt nu blivit godkänd som Diplomerad fuktsakkunnig 👍 Bra jobbat! 🙂

Facebook icon
Twitter icon
Instagram icon
Facebook icon

Copyright © 2021 Conservator

Image description

Conservator AB | Tel. 0480-888 50 | [email protected] | www.conservator.se

KALMAR | JÖNKÖPING | KARLSHAMN

Om du vill säga upp prenumerationen klicka här.