Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description

LVI komentaras

2021-02-17

Pasiruoškime politiniam sezonui kartu

Mieli skaitytojai,Netrukus sueis šimtas dienų po naujojo Seimo darbo pradžios. Jos mums parodė, kad ateinanti kadencija žada būti pilna iššūkių: jau dabar aktyviai eskaluojami lyčiai neutralios partnerystės, Stambulo konvencijos, neapykantos kalbos ir kiti su šeimos politika ir vaikų auklėjimu susiję klausimai. Todėl nuo pirmojo metų laiško į jus kreipiamės kviesdami domėtis ir veikti.

Dalyvaukite tarptautinėje konferencijoje „Europos ateitis, šeima ir prigimtinės žmogaus teisės“


Jau penktadienį (vasario 19 d.) 13:15 vyks nuotolinė tarptautinė konferencija apie Europos ateitį, šeimą ir prigimtines žmogaus teises. Tai puiki proga išgirsti savo srities profesionalus neiškėlus kojos iš namų.Konferencija bus tiesiogiai transliuojama Laisvos visuomenės instituto Youtube ir Facebook paskyrose.Konferencijos programą RASITE ČIA. Pranešimai bus verčiami į anglų ir lietuvių kalbas.Lietuvos bei daugelio kitų Europos valstybių konstitucijų kūrėjai pripažino vyro ir moters šeimą kaip pamatinę visuomenės ląstelę ir pagrindą, ant kurio laikosi visa socialinė visuomenės struktūra. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais pasaulis patiria vis didesnį ideologinį, politinį ir intelektualinį spaudimą atsisakyti prigimtinės šeimos sampratos, grįstos vyro ir moters santuoka bei kraujo ryšiais, ją pakeisti naujais teisiniais konstruktais, kuriais šeimos samprata būtų išplėsta iki įvairių stilių bendro gyvenimo formų.Tarptautinėje konferencijoje „Europos ateitis, šeima ir prigimtinės žmogaus teisės“ bus diskutuojama, ar siekis keisti pamatinę socialinę struktūrą yra pakankamai pagrįstas? Kokias pasekmes Europos valstybių visuomenėms ir pačios Europos ateičiai turės prigimtinės šeimos sampratos išsižadėjimas? Ar tai veda visuomenes į pažangą? Ar yra patikimi kriterijai, kuriais galime įvertinti tokių pokyčių naudą arba žalą?Būsime dėkingi, jei kvietimu į konferenciją pasidalinsite su tais, kam gali būti aktualu: https://www.facebook.com/events/728906201324764

Pasirašykite moterų kreipimąsi prieš Stambulo konvenciją

Kviečiame moteris pasirašyti kreipimąsi prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Sutarties šalininkai užtikrintai kalba visų Lietuvos moterų vardu, todėl būtent moteris kviečiame pasakyti, kad ne visos iš tiesų palaiko šį dokumentą.Vienas iš aktualiausių gender ideologiją į teisinę sistemą diegiančių politinių klausimų – Stambulo konvencijos ratifikavimas. Jis bet kuriuo metu gali pasirodyti Seimo darbotvarkėje ir užteks vieno balsavimo, kad Lietuvos įsipareigotų konvencijos nuostatos įgytų aukštesnę galią nei mūsų įstatymų. Todėl tas, kurios anksčiau nepasirašė, kviečiame pasirašyti viešą moterų kreipimąsi prieš šio dokumento ratifikavimą, o visus kitus – pasidalinti nuoroda į kreipimąsi su pažįstamomis.Kodėl pasisakome prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą ir kviečiame atšaukti jos pasirašymą?  - Nesutinkame su ideologizuotu istorinės praeities vertinimu, supriešinančiu vyrus ir moteris, akcentuojančiu nevisavertę moterų pažangą ir stiprinančiu stereotipą, kad moterys yra silpnos ir priklausomos nuo vyrų. Nepritariame iš šio vertinimo kylantiems neteisingiems apibendrinantiems konvencijos teiginiams apie išimtinį vyrų smurtą moterų atžvilgiu.  - Stambulo konvencija teigia, jog vyras smurtauja prieš moterį dėl jos lyties, t. y. dėl to, kad ji yra moteris. Tokia prielaida nėra pagrįsta jokiais moksliniais tyrimais. Tuo tarpu sisteminius smurtą skatinančius reiškinius (alkoholizmą, nedarbą, skurdą ir pan.) Konvencija palieka nuošalyje.  - Konvencija numato pareigą medžiagą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis” įtraukti į visas privalomo vaikų ugdymo programas.  - Pagal konvenciją diskriminavimu galėtų būti laikomas atsisakymas pripažinti asmens pageidaujamą „socialinę lyties tapatybę“ privačioje ir viešoje sferose (įskaitant švietimo ir ugdymo įstaigas). Taip didelei daliai Lietuvos piliečių būtų atimta teisė vadovautis prigimtine (biologine) lyties samprata, o su tuo nesutinkantys galėtų būti persekiojami „už diskriminaciją“.  - Iš Konvencijos teksto matyti, kad ją ratifikavus, vienus mąstymo stereotipus privalomai keistų kiti, o laisvė vadovautis „savo galva“ būtų ribojama, siekiant paversti Lietuvos gyventojus vienodais „pažangiais žmonėmis“.Su visu kreipimosi tekstu susipažinti ir jį pasirašyti GALITE ČIA.Plačiau apie tai, kur pasiklydo feminizmas, galite paskaityti LVI valdybos narės Kristinos Zamarytės-Sakavičienės tekstą „Feminizmas – prieš vyrus, prieš šeimą... ir prieš moteris?“. „Paneigusios lyčių skirtumus, feministės atsisakė ir „stereotipinio“ lyčių papildomumo šeimoje: moterims vyras nereikalingas, tėvo figūra vaikui nebūtina, nesvarbu, kokios lyties asmenys kuria šeimą. Tačiau kartu jos reikalauja lyčių kvotų Vyriausybėse ir vadovaujančiose tarybose. Lyg ne vaikai, o sprendimai gimtų iš skirtingų lyčių sąjungos. […] Moterims primetami nauji stereotipai, kurie nebūtinai joms atrodo prasmingi, naudingi ar patrauklūs.Visą straipsnį SKAITYKITE ČIA.


Laisvos visuomenės instituto komanda

Image description
Facebookicon
Instagramicon
If you want to unsubscribe, click here.