Cannot see pictures in this email? Click here

Saugokime šeimas ir skaidrinkime politiką kartu!

Šiame naujienlaiškyje pristatysime tris LVI iniciatyvas:

  • Kreipimasis į Prezidentą pirmieji vaiko ugdytojai yra tėvai, o ne valstybė;

  • Pasiruošimas būsimiems Seimo rinkimams – pilietinė pareiga ir atsakomybė;

  • Gausi šeima – visuomenės bendrasis gėris.

Pirmieji vaiko ugdytojai yra tėvai, o ne valstybė

Prezidentas Gitanas Nausėda 2020 m. rugpjūčio 31 d. pristatė šalies švietimo sistemos pokyčių viziją. Valstybės vadovas pasiūlė vieneriais metais ankstinti ikimokyklinį ir pradinį ugdymą bei nustatyti, kad ikimokyklinis ugdymas būtų privalomas. Prezidento siūlymai kelia susirūpinimą dėl žemiau nurodytų ir LVI parengtame kreipimesi į Prezidentą plačiau išdėstytų priežasčių.

  • Teisinės „socialinės rizikos šeimos“ sąvokos bei tokių šeimų sąrašo Lietuvoje nebėra, todėl neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkamos šeimos, kurių vaikams būtų privalomas ikimokyklinis ugdymas.

  • Svarbu atsižvelgti ne vien į akademinius vaikų pasiekimus, bet ir į tai, kad mažamečiams vaikams yra ypatingai svarbus artimas ryšys su mama, šeima ir buvimas stabilioje bei ramioje namų aplinkoje. Ankstyvas atskyrimas nuo mamos ir šeimos daro žalą vaiko raidai bei psichinei ir dvasinei gerovei viso gyvenimo perspektyvoje.

  • Ugdymas namuose leidžia tėvams vykdyti Konstitucijos 26 str. garantuojamą teisę ir pareigą nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Kviečiame Jus pasirašyti kreipimąsi į Prezidentą, kuriuo prašome išdiskutuoti pasiūlymus dėl vaikų ugdymo pokyčių su tėvų, mokytojų, psichologų bendruomenėmis.

Organizacijų atstovus, norinčius kreipimąsi pasirašyti organizacijos vardu, prašome kreiptis el. paštu [email protected]. Laiške nurodykite organizacijos pavadinimą, atstovo pareigas, vardą, pavardę ir kontaktus.

Pasiruošimas būsimiems Seimo rinkimams

Mes jau septynerius metus stebime politikų veiklą bei informuojame rinkėjus apie aktualius Seimo narių balsavimus. Šiemet politikų nuveiktus darbus vertinti padės LVI sukurta Seimo narių balsavimo lyginamoji platforma, kuri leis parodyti tikruosius politikų panašumus ir skirtumus, grįstus darbais, o ne pažadais. Platforma suteiks svarbios informacijos 2020 Seimo rinkimams, tačiau po rinkimų ji nesibaigs, bet toliau veiks kaip tęstinis projektas.

Kviečiame paremti šią politikos skaidrinimo iniciatyvą, pervedant lėšas į LVI sąskaitą. Duomenis pavedimui rasite čia, paskirties eilutėje nurodykite „politikų stebėsenai“. Iš anksto dėkojame ir primename, kad LVI yra nuo politinių partijų ar kitų interesų grupių nepriklausoma organizacija, kuri gali dirbti tik Jūsų palaikymo dėka.


Gausi šeima – visuomenės ir valstybės bendrasis gėris

2019 m. tik 9 proc.[1] Lietuvos šeimų augino 3 ir daugiau vaikų, o tai yra vienas žemiausių rodiklių Europos sąjungoje. Lietuvoje metinis naujagimių skaičius sparčiai mažėja, visuomenė sensta, tad darbingo amžiaus žmonėms didėja senjorų išlaikymo našta. Gausių šeimų skaičiaus didėjimas padėtų spręsti šias ir kitas demografines, socialines ir ekonomines problemas.

Svarbu skatinti gausių šeimų kūrimąsi, formuojant tokioms šeimoms palankią valstybės politiką. Tačiau norint pateikti adekvačius pasiūlymus šeimos politikos sistemai tobulinti, svarbu teisingai įvertinti gausių šeimų situaciją Lietuvoje. Šiuo tikslu LVI planuoja atlikti išsamų sociologinį tyrimą: išanalizuoti gausių šeimų gyvenimo sąlygas Lietuvoje, identifikuoti jų ypatumus, sunkumus ir ištirti geros šeimų puoselėjimo praktikos pavyzdžius užsienio šalyse.

LVI siekis iš tiesų yra ambicingas, tačiau būtinas, norint formuoti politiką, kuri puoselėtų gausias šeimas kaip gėrį ir ypatingai svarbų bendrojo gėrio elementą.

Prie šio projekto taip pat kviečiame prisidėti žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais. Duomenys finansinei paramai teikti rasite čia, paskirtyje nurodykite – „auka Gausių šeimų projektui“.

Dėkojame už paramą ir palaikymą!

Linkėjimai
Laisvos visuomenės instituto komandaUnsubscribe