Cannot see pictures in this email? Click here

Stambulo konvencijai – „NE“

Kol naujieji Europos Komisijos nariai Stambulo konvencijos ratifikavimą ES lygiu deklaruoja kaip vieną savo prioritetų, pilietinė visuomenė buriasi peticijai prieš tokį veiksmą, o Lenkija paskelbė apie planus atsisakyti Stambulo konvencijos. Beje, Konvencijos atsisakyti kviečia ir Turkijos, kurioje dokumentas pirmąkart buvo pristatytas ir pateiktas pasirašymui, politikai.

Peticija prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą ES mastu

Kviečiame pasirašyti peticiją Stop gender. Stand for family (liet. Stop socialinei lyčiai. Paremkime šeimą)! Ji skirta Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir visai Europos Komisijai, prašant atsisakyti planų priimti Stambulo konvenciją ES mastu. Ratifikavus ją ES mastu dalis Konvencijos nuostatų taptų privalomos visoms ES narėms, įskaitant Lietuvą.

PASIRAŠYKITE PETICIJĄ

Europos Komisijos nariai turi gauti aiškų signalą, kad nesutinkame su tuo, jog prisidengiant kova su smurtu prieš moteris ES teisę pasiektų ideologinės nuostatos. Tik tvirtas skirtingų tautų balsas yra pajėgus sustabdyti radikalias ideologijas, siekiančias sunaikinti pagrindines visuomenės struktūras. Ši peticija yra išversta į 18 skirtingų kalbų, taip pat ir į lietuvių.

Kvietime pasirašyti peticiją pastebima, kad Konvencijoje siūlomas kovos su smurtu modelis numato kišimąsi į šeimos autonomiją, kuri užuot ją interpretuojant kaip visuomenės funkcionavimo pagrindą, būtų laikoma potencialiu priespaudos ir smurto židiniu. Be to, dokumentu įvedama socialinės lyties (gender) ideologija – panaikinant biologinės lyties sąvoką ir ją keičiant sociokultūriniu lyties suvokimu bei reikalaujant tokį apibrėžimą taikyti visuose valstybės politikos lygmenyse. Konvencijoje yra nuorodų į lyties tapatybės sąvoką, kuri reiškia galimybę subjektyviai priskirti sau lytį, vadovaujantis savo pojūčiais.

Negana to, Konvencija ideologines nuostatas siekia įpiršti ir vaikams. Dokumentas reikalauja į visas privalomo vaikų ugdymo programas įtraukti medžiagą apie vadinamuosius „nestereotipinius lyčių vaidmenis“. Tai reiškia, kad vaikai (be tėvų sutikimo) būtų mokomi, kad yra skirtingos žmonių lytys, seksualinės orientacijos ar kad lyties tapatybę galima pasirinkti patiems.

„Tikrasis šio dokumento tikslas yra ne padėti su smurtu artimoje aplinkoje susiduriančioms moterims ir šeimoms, o greičiau visoms ES valstybėms narėms primesti ideologinį diktatą, pagrįstą lyčių ideologija ir pačios lyties sąvokos apibrėžimu. Kadangi šis dokumentas duoda priešingus rezultatus [nei siekia išsikeltais tikslais], Europos Sąjungai nėra jokios priežasties tapti jo šalimi“, – rašoma peticijoje. 

LVI pritaria peticijoje pateiktam vertinimui dėl ideologinių nuostatų primetimo ir objektyvių smurto prieš moteris veiksnių ignoravimo bei kviečia pasirašyti peticiją
ir pasidalinti informacija apie ją su kuo daugiau žmonių.

My sample text

Lenkija atsisako Stambulo konvencijos

Liepos pabaigoje Lenkijos teisingumo ministras Zbigniewas Ziobro pranešė, kad Lenkija atsisako Stambulo konvencijos, kuria neva siekiama užkirsti kelią smurtui prieš moteris. Z. Ziobro teigė, kad dokumentas yra „žalingas“, nes jame reikalaujama, kad mokyklos mokytų vaikus apie socialinę lytį.

Jis pridūrė, kad pastaraisiais metais šalyje įgyvendintos reformos užtikrino pakankamą moterų apsaugą. Ministras pranešė, jog vyriausybė pirmadienį oficialiai pradės pasitraukimo iš sutarties, kuri buvo ratifikuota 2015 m., procesą. Jis teigė, kad konvencija pažeidžia tėvų teises ir „joje yra ideologinio pobūdžio elementų“, kurie pristatydami „genderinę tapatybę“ stato ją aukščiau biologinės lyties.

Nepavykstant Lietuvoje ratifikuoti Stambulo konvencijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė įstatymo projektą, kuriuo siekia nustatyti išskirtinį kovos su smurtu prieš moteris reguliavimą. Apie tai skaitykite LVI valdybos narės Kristinos Zamarytės-Sakavičienės tekstą „Nebūkime aukos“.
​​​​​​​


Geros likusios vasaros linkėdama
Laisvos visuomenės instituto komanda


Unsubscribe