Cannot see pictures in this email? Click here

Stebėkite konferenciją „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos“ jau dabar

Nuo 10 val. kviečiame stebėti tiesioginę mokslinės-praktinės konferencijos Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos transliaciją https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/live2.

Konferencijos tikslas – analizuoti socialines, medicinines ir teisines prielaidas, padedančias valstybei užtikrinti pagalbą moterims, esančioms krizinio nėštumo situacijoje. Renginį globoja ponia Diana Nausėdienė. Konferencijos programą rasite čia.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir užduoti klasimus prelegentams

Krizinio nėštumo centras veikiantis Vilniuje yra vienintelis centras Lietuvoje, kuris teikia nemokamą pagalbą moterims, vyrams, šeimoms ar poroms, išgyvenančioms neplanuoto nėštumo krizę. „Konsultuodami moteris, kurios nutraukė nėštumą, pastebime, kad ši patirtis ypač žaloja moteris. Norime, kad gydytojai ar kiti medicinos darbuotojai privalomai suteiktų reikiamą informaciją apie pagalbos galimybes ir nukreiptų moteris pas specialistus, kurie gali padėti“, – dalyvavimo konferencijoje priežastį įvardino centro psichologė Rūta Julija Klovaitė.

Primename, kad Kaire vykusioje JTO Tarptautinėje gyventojų ir vystymosi konferencijoje buvo priimtas strateginis veiksmų planas, skirtas tarptautiniu lygiu formuoti politiką, kaip siekti žmogaus gerovės ir sveikatos. Galutinį konferencijos dokumentą pasirašė ir Lietuva, taip prisiimdama tarptautinius įsipareigojimus vykdyti šį veiksmų planą. Kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti šiuos įsipareigojimus bus aptariama tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurioje medicinos, teisės ir socialinių mokslų atstovai diskutuos apie programos įgyvendinimo Lietuvoje galimybes bei kylančius iššūkius.

Ši konferencija yra viena iš Laisvos visuomenės instituto „Renkuosi gyvybę“ iniciatyvų, kuria norima priminti, kad kiekvienas pradėtas žmogus turi teisę gimti ir gyventi. Šiais metais prie šios iniciatyvos prisijungė Krizinio nėštumo centras, Ateitininkų medicinos studentų korporacija „Gaja“, Studentai ateitininkai, Kolumbo riteriai, Vytauto Didžiojo universiteto Santuokos ir šeimos studijų centras.

Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje dalyvauti sutiko pranešėjai iš Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetų, Laisvos visuomenės instituto, Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos instituto, Alliance Defending Freedom International nevyriausybinės organizacijos, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro bei atstovė tų, kuriems gimimo liudijimas galėjo būti ir neišduotas.

Dėl esamos COVID-19 situacijos Lietuvoje, konferenciją tiesiogiai kviečiame stebėti portale LRT.lt: https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/live2.


Linkėjimai
Laisvos visuomenės instituto komanda


Unsubscribe